Kobieta-matka w roli zawodowej. Obrazy pracujących matek w polskich i amerykańskich serialach telewizyjnych

Main Article Content

Joanna Anioł

Abstrakt

From the very beginning, presence of women-mothers in the labor market have been causing a lot of controversy. The intellectual women’s work was particular condemn as an improper and disgraceful. Working women-mothers were blaming for withdrawal from the natural role: the patroness of heart. How are the conviction created by the very popular medium as a television series in the present time? Does it important that in many European countries, women represent more than half of all employees? Does it change a perception and representation the vocational role of the mothers? The aim of the article is an analysis of selected Polish and American television series for the characters working women-mothers and the way they are presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Badinter E. 2013. Konflikt: kobieta i matka, przeł. J. Jedliński. Warszawa.
 2. Budrowska B. 2003. Kobieta i kariera. Realia polskie. W Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, 19-38. Warszawa.
 3. Celińska S., Z. Nieckarz. 2012. Bariery dla kariery zawodowej oraz sposoby ich przezwyciężania w opinii kobiet i mężczyzn. W Podróże między kobiecością a męskością, 161-184. Kraków.
 4. Czernecka J. 2009. Kobieta, matka, pracownik. W Mama w pracy – społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, 13-48. Łódź.
 5. Dąbrowska Z. 2005. „Istotne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym”. Małżeństwo i rodzina 1-2: 3-7.
 6. Giza B. 2005. Stawka większa niż życie – narodziny subkultury fanów. W 30 najważniejszych programów TV w Polsce, 161-174. Warszawa.
 7. Juza M. 2008. „Tradycyjny etos czy refleksyjny projekt tożsamości? Obrazy ról społecznych kobiet w serialach telewizyjnych i w dyskusjach internetowych oraz współczesnej Polsce”. Societas/Communitas 2 (6): 233-248.
 8. Karasiewicz K., N. Kosakowska. 2009. Kij ma dwa końce – mężczyźni też są dyskryminowani ze względu na płeć. W Kobiecość w obliczu zmian. Studia interdyscyplinarne, 149-170. Kraków.
 9. Kosakowska N., P. Petrus. 2006. „Kobieta na „dwóch etatach”, czyli jakość funkcjonowania kobiet w małżeństwie dwu karier”. Psychologia rozwojowa 11 (3): 163-174.
 10. Kwak A. 2007. „Kobieta w domu i na rynku pracy”. W Wizerunki ról rodzinnych. Roczniki Socjologii Rodziny XVIII: 73-88.
 11. Kwak A., G. Pascal. 2005. „Kobiety na rynku pracy – bariery płci”. W Dylematy współczesnych rodzin. Roczniki Socjologii Rodziny XVI: 12-31.
 12. Jakubowski W. 2001. Edukacja i kultura popularna. Kraków.
 13. Jakubowski W. 2012. Sztuka filmowa jako miejsce uczenia się. W Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, 111-126. Kraków.
 14. Kisielewska A. 2006. Seriale telewizyjne a kreowanie świadomości zbiorowej. W Środki masowego komunikowania a społeczeństwo, 311-323. Katowice.
 15. Klebaniuk J. 2002. Efekt kultywacji polskich telewidzów. W Edukacyjne konteksty kultury popularnej, 115-130. Kraków.
 16. Korczyńska J. 2008. Praca zawodowa a życie rodzinne kobiet. W Równowaga praca – życie – rodzina, 187-193. Białystok.
 17. Kowalczyk I. 1998. „Macierzyństwo – między krytyką a afirmacją”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 4: 35-47.
 18. Łaciak B. 2012. Ciąża i macierzyństwo. Serialowe reprezentacje jako element dyskursu społecznego. W Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, 393-420. Warszawa.
 19. Łaciak B. 2008. „Medialny obraz kobiet zajmujących kierownicze stanowiska”. Societas/Communitas 2 (6): 268-282.
 20. Markocki Z. 2008. „Polityka prorodzinna państwa a oczekiwania kobiet”. Pedagogika Rodziny 3: 47-54.
 21. Mazurek-Lipka O. 2012. Popkulturowa tożsamość współczesnego widza. Przyczyny, dla których uwielbiamy oglądać CSI i inne filmy o profesjonalistach. W Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, 139-156. Kraków.
 22. Michoń P. 2003. „Opieka nad dzieckiem a praca zawodowa matek w krajach UE” Polityka Społeczna 8: 20-24.
 23. Olcoń-Kubicka M. 2009. Rola internetu w powstawaniu nowego modelu macierzyństwa. W Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory konfrontacji z rzeczywistości, 34-61. Warszawa.
 24. Pater A. 2002. Telenowela jako naturalne środowisko współczesnego Kopciuszka. W Edukacyjne konteksty kultury popularnej, 171-190. Kraków.
 25. Roszak J., R. Pałucka, K. Rykaczewska. 2012. O zadowolonej kobiecie sukcesu i jej niezbyt szczęśliwym partnerze, czyli jak (nie)zależność finansowa w związku wpływa na postrzeganą satysfakcję życiową kobiet i mężczyzn. W Podróże między kobiecością a męskością, 39-58. Kraków.
 26. Titkow A. 1995. Kobiety pod presją? Proces kształtowania się tożsamości. W Co to znaczy być kobietą w Polsce, 9-39. Warszawa.
 27. Wojciechowska Z. 2012. „Macierzyństwo – czynnik wykluczenia na współczesnym rynku pracy czy szansa dla nowych rozwiązań w kobiecej karierze? Edukacja Dorosłych: 1: 75-87.