Diversity in special education

Main Article Content

Jarmila Klugerová

Abstrakt

Klugerová Jarmila, Diversity in special education, Culture– Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019,pp. 45–54, Adam Mickiewicz University Press. ISSN2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.3.


The article discusses the programme of special education and its range of sub-fields. The introductory section summarises reflections on the origin of the field, philosophy and its formation, aims and target groups, paradigm shift and introduction of new methods and forms of pedagogical work in special education. The second part presents a new course Resocialisation and Prison Education in special education, which is one of the specialisations, pillars or schools of special education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Fischer S., Škoda J., Svoboda Z., Zilcher L. (2014), Speciální pedagogika, Praha.
 2. Jesenský J. (2000), Základy komprehenzivní speciální pedagogiky, Hradec Králové.
 3. Jůzl M. (2017), Penitenciaristika jako věda žalářní, Praha.
 4. Kábele F. (1993), Somatopedie: učebnice speciální pedagogiky tělesně a zdravotně postižené mládeže, Praha.
 5. Kaleja M. (2014), Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky, Ostrava.
 6. Michalík J. (2011), Zdravotní postižení a pomáhající profese, Praha.
 7. Miňhová J., Lovasová V. (2018), Psychopatologie: pedagogické, právní a sociální aspekty, Plzeň.
 8. Pipeková J. (2010), Kapitoly ze speciální pedagogiky, 3., přeprac. a rozš. vyd., Brno.
 9. Renotiérová M., Ludíková L. (2006), Speciální pedagogika, 4. vyd., Olomouc.
 10. Škoviera A. (2018), Resocializační pedagogika – kontexty a trendy, Pardubice.
 11. Slowík J. (2016), Speciální pedagogika, 2., aktualizované a doplněné vyd., Praha.
 12. Sovák M. (1983), Nárys speciální pedagogiky, 5. uprav. vyd., Praha.
 13. Vališová A., Kasíková H., Bureš M. (2011), Pedagogika pro učitele, 2., rozš. a aktualizované vyd., Praha.
 14. Vašek Š. (2005), Základy špeciálnej pedagogiky, Praha.
 15. Legal sources
 16. Act no.108/2006 Coll., on Social Services, Collection of Acts.
 17. Act no. 169/1999 Coll., on Prison Sentences and Amendments to Certain Related Acts, Collection of Acts.
 18. Act no. 361/2003 Coll., on Service of Members of the Security Forces, Collection of Acts.
 19. Act no. 555/1992 Coll., Act of the Czech National Council on Prison and Judicial Guards of the Czech Republic, Collection of Acts.
 20. Act no. 563/2004 Coll., on Teaching Staff and on Amendments to Certain Acts, Collection of Acts.