A dissertation by Zygmunt Gloger Czy lud polski jeszcze śpiewa? [Does the Polish folk still sing?] (1905) a question about understanding of tradition, community and good remembrance12

Main Article Content

Anna Józefowicz

Abstrakt

Józefowicz Anna, A dissertation by Zygmunt Gloger Czy lud polski jeszcze śpiewa? [Does the Polish folk still sing?] (1905) a question about understanding of tradition, community and good remembrance. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 149–162, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.10.


The question contained in the title of the dissertation of the great folklore, researcher of the past, a lover of sightseeing trips – Zygmunt Gloger Czy lud polski jeszcze śpiewa? [Does the Polish folk still sing?] was asked, far more than a hundred years ago. It was put to Gloger by a French musician and journalist who was staying in Poland in 1901 to celebrate the opening of the Warsaw Philharmonic. He asked this way, because he was fascinated with musicpieces he had heard on the stage, based “on beautiful folk motifs”. Small size, because only 24-page Gloger’s dissertation issue in 1905 is an attempt to answer the problem raised in the title. Above all, the dissertation is an expression of Gloger’s regret over the changes that took place in contemporary culture, namely forgetting the role of the song for the Slav community. This is way the author knew the achievements of this community, he devoted his whole life tosaving them, he could not understand how contemporary intelligentsia did not see the need for protection, as he described it “our ancient, native and indigenously Slavicnational song and music”. This text is an attempt to analyze Gloger’s essay Czy lud polski jeszcze śpiewa? [Does the Polish folk still sing?], extracting and developing the main theses contained in it, as well as noticing their value today, not forgetting the circumstances of creating the text over 100 years ago.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bauman Z. (2011), Kultura w płynnej ponowoczesności, Warszawa.
 2. Burszta J. (1987), Kultura ludowa, [in:] Z. Staszczak (ed.). Słownik etnologiczny, Warszawa–Poznań. Canovan M. (2008), Lud, Warszawa.
 3. Dahlig P. (2013), O wartościowaniu i prognozowaniu tradycji muzycznych, [in:] J. Adamowski, K. Smyk (eds.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, Lublin–Warszawa.
 4. Dobroński A. (1998), Znaki tożsamości narodowej według Glogera, Niepodległość i Pamięć no. 5/1.
 5. Gloger Z. (1900–1903), Pieśń, [in:] Encyklopedia staropolska, https://literat.ug.edu.pl/glogers/index. htm, accessed: 10.01.2019.
 6. Gloger Z. (1905), Czy lud polski jeszcze śpiewa?, Warszawa.
 7. Grochowski P. (2019), Pieśń w bajce ludowej, [in:] V. Wróblewska (ed.), Polska bajka ludowa. Słownik, http://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=241, accessed: 10.01.2019.
 8. Grozdew-Kołacinska W. (ed.) (2014), Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, Warszawa, http://doczz.pl/doc/718697/raport-o-stanie-tradycyjnej-kultury-muzycznej, accessed 10.01.2019.
 9. Ingarden R. (1987), Książeczka o człowieku, Kraków.
 10. Janion M. (2016), Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków.
 11. Kowalczuk U. (2017), „Mapografia” Zygmunta Glogera. Kilka uwag o geografii historycznej ziem dawnej Polski, Bibliotekarz Podlaski no. 1.
 12. Ławski J. (2014), Zygmunt Gloger i wiek XIX, [in:] J. Ławski, J. Leończuk (eds.), Zygmunt Gloger–pisma rozproszone 1863–1876, vol. 1, Białystok, http://www.ksiaznicapodlaska.pl/images/20151029/Wstepy.pdf, accessed: 10.01.2019.
 13. Ławski J. (2017), Edukacja i światopogląd. Uniwersytety Zygmunta Glogera, [in:] U. Kowalczuk, Ł. Książyk (eds.), Szkoła Główna. Kręgi wpływów, Warszawa.
 14. Ławski J. (2015). Zygmunt Gloger: prowincja jako centrum świata. Bibliotekarz Podlaski no. 2 http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/31/2_Jaroslaw_Lawski.pdf, accessed: 10.01.2019.
 15. Maroszek M. (2001), Podlasiak z urodzenia – Zygmunt Gloger, Gadki z Chatki. Pismo Folkowe no. 40, https://pismofolkowe.pl/artykul/podlasiak-z-urodzenia-2760, accessed: 10.01.2019.
 16. Mickiewicz A. (1828), Konrad Wallenrod, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/konrad-wallenrod.html#f835, accessed 10.01.2019.
 17. Samsonowicz H. (1984), Polska Jana Długosza, Warszawa.
 18. Zbrzeźniak U. (2015), Pojęcie ludu w myśli współczesnej, Filo-Sofija no. 29, http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/viewFile/895/870, accessed: 10.01.2019.
 19. XXIII Festival of Many Cultures and Nations “Z Wiejskiego Podwórza” 2018, http://www.festiwalczeremcha.pl, accessed: 10.01.2019.