The development of historical imagination on the example of an exercise addressed to first-year students of history at Nicolaus Copernicus University1

Main Article Content

Agnieszka Laddach

Abstrakt

Laddach Agnieszka, The development of historical imagination on the example of an exercise addressed to firstyear students of history at Nicolaus Copernicus University. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 163–181, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.11.


December 12, 2016 a group of eleven first-year students of history organized at the Institute of History of Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) participated in the field work carried out in the church Roman Catholic parish of St. Jacob the Apostle in Toruń. During a visit in the temple the students performed an exercised to draw their attention: generally to the role of the imagination in the practice of the historian’s research and training his own imagination in whole live. First, the authoress described a process of the exercise. Then she briefly pointed to the literature on the role of the imagination. Later she discussed the work that have arisen in the result of the exercise. Next she characterized the thoughts and impressions of students. She also outlinedthe importance of this exercise in a broader context. At the end she summed up the whole article.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. [B.A.], Tunel. Znaczenie ludzkości dla przyszłości. Ankieta, Opole 2012.
 2. Beveridge W.I. (1960), Sztuka badań naukowych, trans. L. Żebrowski, Warszawa.
 3. Biskup M. (1994), Historia Torunia, vol. 2, is. 2: W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548–1660), Toruń.
 4. Biskup M. (ed.) (1996), Historia Torunia, vol. 2, is. 3: Między barokiem i oświeceniem (1660–1793), Toruń.
 5. Biskup M. (ed.) (2006), Historia Torunia, vol. 3, is. 2: W czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920–1945), Toruń.
 6. Bloch M. (1962), Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, trans. W. Jedlicka, Warszawa.
 7. Braudel F. (1971), Historia i trwanie, trans. B. Geremek, Warszawa.
 8. Brochwicz Z. (1988), Materiały i techniki malarskie średniowiecznych malowideł ściennych w kościele św. Jakuba w Toruniu, Toruń.
 9. Chmielewska J. (2011), Non-fiction, czyli historia pewnej umowy, Nowe Książki no. 10, pp. 48–49.
 10. Chojnacki P. (1928), Pojęcia i wyobrażenia w świecie psychologii i epistemologii, Kielce.
 11. Domańska E., Stobiecki R., Wiślicz T. (eds.), (2014), Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, Kraków.
 12. Dyduch B. (2007), Między słowem a obrazem. Dylematy współczesnej polonistyki, Kraków.
 13. Grabski A.F. (2003), Dzieje historiografii, Poznań.
 14. Grochowina S. (2009), Barbarka. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków z Torunia i okolic (październik- grudzień 1939), Toruń.
 15. Hajduk J. (2014), Wyobraźnia, przedstawienie, narracja. O literackości pisarstwa historycznego, Sensus Historiae no. 1, pp. 11–26.
 16. Jarczewska-Gerc E. (2015), Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Symulacje mentalne, Warszawa.
 17. Jaszowski T. (1971), Niemy świadek. Zbrodnie hitlerowskie w toruńskim Forcie VII i w lesie Barbarka, Bydgoszcz.
 18. Kamińska A. (2003), Gaston Bachelard: rzeczywistość wyobraźni, Lublin/Bensheim.
 19. Kania M.M. (2014), Żywioły wyobraźni. O wyobrażaniu i przeobrażaniu, Kraków.
 20. Kluczwajd K. (2009), „Kościół św. Jakuba Apostoła w Toruniu. 700 lat świątyni (1309–2009), Toruń.
 21. Kluczwajd K. (red.) (2010), Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu. Materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału SHS, Toruń.
 22. Kornhauser J., Zając D. (eds.), (2012), Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze, Kraków.
 23. Kowalski P. (2011), Mit, prawda, imaginacja, Wrocław.
 24. Krantz-Domasłowska L., Domasłowski J. (2001), Kościół świętego Jakuba w Toruniu, Toruń.
 25. Krawczyńska T. (1999), Nauka i wyobraźnia (review: M. Rees, Przed początkiem. Nasz Wszechświat i inne wszechświaty, Warszawa 1999), Zagadnienia Filozoficzne w Nauce no. 1, pp. 124–128.
 26. Kusztelski A., Kurzawa Z. (2012), Kult loretański w sztuce Rzeczypospolitej (koniec XVI – początek XIX w.), Poznań.
 27. Labuda G., „Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności”, vol. II., „Wiek XX”, Poznań 2010.
 28. Michalski J. (2004), Obecność kultury w katechezie, Keryks no. 3, pp. 79–96.
 29. Modrak M. (2016), Program ochrony pamięci, vol. 3: Wyobraźnia – uskrzydlanie fantazji, Kraków.
 30. Nowak A.W. (2013), Wyobraźnia ontologiczna – przekraczanie metodologicznego solipsyzmu a obietnica badań interdyscyplinarnych, Avant no. 2, pp. 338–362.
 31. Podrez E., Czyż A. (2002), Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki, Warszawa.
 32. Przybysz P., Markiewicz P. (2007), Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, [in:] P. Francuz (ed.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa, pp. 111–148.
 33. Radomski A. (2001), Sztuka jako źródło do badania historii. Czy historiografia jest sztuką? (na przykładzie literatury), Historia i Kultura no. 1, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/ 37, accessed: 17.12.2016.
 34. Roszak S., Strzelecka M., Ziółkowski M. (eds.) (2004), Toruńskie spotkania dydaktyczne. Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy, Toruń.
 35. Rozynkowski W. (2015), Święci jako patronowie obiektów sakralnych w państwie zakonnym w Prusach: na przykładzie miast, Studia Elbląskie no. 1, pp. 9–19.
 36. Sajdera J. (2003), Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji, Kraków.
 37. Słyszewska A., Nadolny A., Wałkowski A. (2010), Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu, Pelplin.
 38. Starobinski J. (1972), Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni, Pamiętnik Literacki no. 4, pp. 217–232.
 39. Struski J. (2015), Możliwość wykorzystania historii alternatywnej w procesie nauczania i uczenia się historii, Strzelce Opolskie, http://pdf.helion.pl/s_2o00/s_2o00.pdf, accessed: 7.02.2017.
 40. Sudziński R. (1988), Toruń: portret miasta, Toruń.
 41. Szacka B. (2014), Stosunek do przeszłości i jej przeżywanie w ponowoczesnym świecie popkultury, [in:] E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz (eds.), Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, Kraków, pp. 173–185.
 42. Sztuka K. (2001), Psychologia dla artystów. Widzenie, słyszenie, przetwarzanie, wyrażanie, Częstochowa.
 43. Sztuka K. (2010), Wyobraźnia a rozwój duchowy, Kraków.
 44. Szwarocka K.W. (2010), Sarmacka bogini. Kult maryjny w Polsce doby baroku, Toruń.
 45. Traba R. (2014), Historia stosowana jako subdyscyplina akademicka. Konteksty i propozycje, [in:] E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz (eds.), Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, Kraków, pp. 143–164.
 46. Waszak P. (2013), Krucyfiks na Drzewie Życia z dominikańskiego kościoła św. Mikołaja w Toruniu – nowe spojrzenie, Sztuka i Kultura no. 1, pp. 9–36.
 47. Wierzbicka M. (2013), Geneza i pierwsza faza budowy kościoła św. Jakuba w Toruniu w pierwszej połowie XIV wieku, Rocznik Toruński no 1, pp. 7–35.
 48. Witkowska A. (2013), Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej. Maryjne miejsca święte w drukach staropolskich, Lublin.
 49. Woźniak M. (2010), Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin.
 50. Woźniak M. (2013), Wyobraźnia (historyczna) i jej rola w procesie badania przeszłości, Pamięć i Sprawiedliwość no. 2, pp. 41–53.
 51. Wróbel Sz. (ed.) (2008), Światłocienie wyobraźni, Poznań–Kalisz.
 52. Wrzosek W. (1995), Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław.
 53. Zajas P. (2011), Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, Poznań.