Analysis of discourse on education and rehabilitation of people with disabilities coupled in the Czech Republic.

Main Article Content

Tomasz Kasprzak

Abstrakt

Kasprzak Tomasz, Analysis of discourse on education and rehabilitation of people with disabilities coupled in the Czech Republic. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 225–234, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.14.


At the core of the Czech education system and rehabilitation for people with multiple disabilities to the assumption that this is a group that requires a specialized approach to this issue. The main purpose of the text is to present the organization of education of people with multiple disability in the Czech Republic. Education and rehabilitation with the participation of people with multiple disabilities encourages to undertake research related to the dynamics of changes as well as their size. This work is an attempt to show how various factors have shaped the current form of education of people with multiple disability in the Czech Republic.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bełza M. (2015), System edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce), Katowice.
 2. Broekaert E. (1999), Osnovy ortopedagogiky, Moskwa.
 3. Kasprzak T. (2017), Specyficzny rodzaj niepełnosprawności jako sytuacja trudna w rodzinie. Osoby głuchoniewidome i ich rodziny w Republice Czeskiej, Rodzina Wieloproblemowa. Roczniki Socjologii Rodziny vol. XXVI–XXVII.
 4. Kasprzak T. (2018), Education of pupils with multiple disabilities in the Czech Republic, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej (English edition) no. 22.
 5. Kasprzak T. (2019a), Problematyka głuchoślepoty w przestrzeni współczesnej pedagogiki specjalnej w Polsce i Republice Czeskiej, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej no. 33.
 6. Kasprzak T. (2019b), Specyfika i uwarunkowania polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością w Republice Czeskiej, [in:] Ł. Koperski (ed.), Niepełnosprawność w socjologii. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Poznań.
 7. Ludíková L. (2005), Kombinované vady, Olomouc.
 8. Marcinkowska B. (2016), Sprzężona niepełnosprawność – próba analizy fenomenu, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej no. 21.
 9. Monatová L. (1994), Pedagogika speciální, Brno.
 10. Opatřilová D. (2005), Profesní poradenství, [in:] Kolektiv autorů, Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, Praha.
 11. Pipeková J. (2006), Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno.
 12. Procházková, L. (2005), Podpora a doprovod lidí s postižením při integraci do zaměstnání v Rakousku, [in:] M. Bartonová, J. Pipeková, M. VÍtková (eds.), Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi, Brno.
 13. Souralová L. (2001), Vydělávání hluchoslepých, vyd. I, Praha.
 14. Twardowski A. (2001), Pedagogika osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, [in:] W. Dykcik (ed.) Pedagogika specjalna, Poznań.
 15. Vašek Š. (2003), Základy špeciálnej pedagogiky, Bratislava.
 16. Věstník MŠMT ČR č. 8/1997.
 17. Vitkova M. (2006), Somatopedické aspekty, Praha.
 18. Zaorska M. (2012), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną, Niepełnosprawność no. 7.
 19. Zaorska M. (2014), Niepełnosprawności sprzężone w obliczy aktualnych przemian w systemowych rozwiązaniach edukacyjnych, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej no. 14.
 20. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšší m odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 21. Zikl P. (2005), Pojem kombinované postižení, Speciální pedagogika no. 15.