The relationship between Us/Them dialectics and agonism in Polish context

Main Article Content

Patryk Jastrząb

Abstrakt

Jastrząb Patryk, The relationship between We/They dialectics and agonism in Polish context. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 245–263, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.16.


I focused on the unconstrained but established in the theory reflection on We/They dialectics, which was analysed for its antagonistic foundation as being understood in the Polish context. However, I did not only concentrate on presenting the socio-political perspective of this subject as I have adopted a more contemplative, philosophical approach. Therefore political reality was only a pretext for me to tell a reader about a much more fundamental conflict concerning our values and freedom. I concluded the consideration with stating the fact of the possibility of existence of agonistic diversity among democratic variety.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Czarnecki P. (2011), Historia filozofii, Warszawa.
 2. Deleuze G. (2012), Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, Łódź.
 3. Fukuyama F. (1997), Koniec historii, trans. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań.
 4. Gellner E. (2009), Narody i nacjonalizm, trans. T. Hołówka, Warszawa.
 5. Górski R. (2007), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków.
 6. Habermas J. (1999), Racjonalność działania a racjonalność społeczna, trans. A.M. Kaniowski, Warszawa.
 7. Havel V. (2011), Siła bezsilnych i inne eseje, Warszawa.
 8. Hobbes T. (1956), Elementy filozofii, vol. 1, trans. Cz. Znamierowski, Warszawa.
 9. Houellebecq M., Lévy B.H. (2012), Wrogowie publiczni, transl. M.J. Mosakowski, Warszawa.
 10. Jastrząb P. (2014), Orientacje antyneoliberalne młodzieży partycypującej w globalnej rzeczywistości cywilizowanego przypisania do ryzyka, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań.
 11. Jastrząb P. (2015), Polityczność sztuki wobec agonizmu, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań.
 12. Kołakowski L. (2015), Ludzie są dobrzy, Kanon nr 1, Tygodnik Powszechny, Kraków 22.04.
 13. Laclau E. (2004), Emancypacje, trans. L. Koczanowicz, Wrocław.
 14. Laclau E. (2009), Rozum populistyczny, trans. T. Szkudlarek, Wrocław.
 15. Laclau E., Mouffe Ch. (2007), Hegemonia i strategia socjalistyczna. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, trans. S. Królak, Wrocław.
 16. Lipski J.J. (1992), Tunika Nessosa: szkice o literaturze i o nacjonalizmie, Warszawa.
 17. Lipski J.J. (2011), Pisma polityczne, Warszawa.
 18. Mouffe Ch. (2005), Paradoks demokracji, trans. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wrocław.
 19. Mouffe Ch. (2011), Carl Schmitt – wyzwanie polityczności, trans. T. Leśniak, Warszawa.
 20. Mouffe Ch. (2015), Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, trans. B. Szelewa, Warszawa.
 21. Nietzsche F. (2008), Radosna wiedza, trans. M. Łukasiewicz, Gdańsk.
 22. Pomian K. (2004), Europa i jej narody, trans. M. Szpakowska, Gdańsk.
 23. Sawczuk T. (2015), Dudapeszt, miasto miłości, https://kulturaliberalna.pl/2015/08/11/andrzej-duda-prezydent-tomasz-sawczuk/?fb_comment_id=821681754612363_823773501069855, accessed:24.02.2019.
 24. Tischner J. (2005), Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków.
 25. Tokarska-Bakir J. (2001), Ganz Andere? Żyd jako czarownica i czarownica jako Żyd, Warszawa.
 26. Tokarska-Bakir J. (2014), Rozum w Polsce wysiada, [an interview to K. Leśniewicz], Przegląd no 34(764), pp. 8–13.
 27. Wielgosz P. (ed.) (2012), Co dalej z demokracją?, trans. M. Kowalska, Warszawa.
 28. Wójcicki Ł. (2015), Logika polskiego chrystianizmu, http://wojcicki.codziennikfeministyczny.pl/2015/09/06/logika-polskiego-chrystianizmu/, accessed: 24.02.2019.
 29. Žižek S. (2012), Między demokracją a boską przemocą, [in:] P. Wielgosz (ed.), Co dalej z demokracją?, Warszawa.