Able-bodied vs. disabled people – infrahumanisation of students with disabilities (a case study)1

Main Article Content

Magdalena Bełza-Gajdzica

Abstrakt

Bełza-Gajdzica Magdalena, Able-bodied vs. disabled people – infrahumanisation of students with disabilities(a case study). Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 71–83, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.5.


The article discusses the phenomenon of infrahumanisation in academic relations between able-bodied people (both students and academics) and students with disabilities. The main goal of the article is to show that infrahumanisation may make it difficult for young people with disabilities to build their capital for the future in the form of interpersonal relations. The paper uses Arnold van Gennep’s concept of the rite of passage as a model of entering adulthood, and focuses specifically on the stage of university education as the one which completes the transition into adulthood, and marks the beginning of a “normal” life (i.e. one consistent with social expectations). The phenomenon of infrahumanisation shown here on various levelsof academic life disrupts this process, and may hinder the inclusion/integration of disabled people into society. The relations between disabled students and non-disabled people who are part of the academic community in which the students operate may, however, also bridge the distance between the two groups, and thus contribute to paving the way to a respectful society, i.e. the way of equality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Baran T. (2011), Pomiar zjawiska infrahumanizacji “obcych” poprzez atrybucję słów typowo ludzkich i typowo zwierzęcych, Psychologia Społeczna vol. 6/3 (18).
 2. Barnes C., Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, trans. P. Morawski, Warszawa.
 3. Bełza M., Prysak D. (2014), Upokorzona codzienność osób niepełnosprawnych, Parezja no. 2.
 4. Chodkowska M. (1997), Formy i możliwości wsparcia społecznego niepełnosprawnych przez integrację w płaszczyźnie mikro- i makrostruktur, Niepełnosprawność i Rehabilitacja no. 2.
 5. Chodkowska M. (2005), Role rodzinne i zawodowe kobiet niepełnosprawnych, Niepełnosprawność i Rehabilitacja no. 3.
 6. Erenc J. (2013). Teoria grupy społecznej a mechanizmy wykluczenia, [in:] A.M. Kłonkowska, M. Szulc (eds.), Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Gdańsk.
 7. Filek J. (2004), Ambiwalencja obcości, Dialog no 13.
 8. Gajdzica Z. (2011), Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Kraków-Katowice.
 9. Hall E. (2009), Ukryty wymiar, Warszawa.
 10. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2011 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (2012), Warszawa, p. 8, bip.kprm.gov.pl/download/75/13567/ 742_nowy.pdf, accessed: 4.01.2016.
 11. Jaskulska S. (2013), “Rytuał przejścia” jako kategoria analityczna. Przyczynek do dyskusji nad badaniem rytualnego oblicza rzeczywistości szkolnej, Studia Edukacyjne no. 26, pp. 79–97.
 12. Kofta M. (2012), Stereotypy i uprzedzenia a stosunki międzygrupowe. Stare problemy, nowe idee, [in:] M. Drogosz, M. Bilewicz, M. Kofta, Poza stereotypy. Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych, Warszawa.
 13. Krause A. (2005), Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Kraków.
 14. Krause A., Żyta A., Nosarzewska S., (2010), Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Toruń.
 15. Lipska A., Zagórska W. (2011), “Stając się dorosłość” w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia, Psychologia Rozwojowa vol. 16 no. 1.
 16. Rzeźnicka-Krupa J. (2007), Komunikacja – edukacja – społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków.
 17. Sekerdej M., Kossowska M., Trejtowicz M., (2012), Bytowość i esencjalizm, postawy narodowe i reakcje wobec obcych, [in:] M. Drogosz, M. Bilewicz, M. Kofta (eds.), Poza stereotypy. Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych, Warszawa.
 18. Sińczuch M. (2002), Wchodzenie z dorosłość w warunkach zmiany społecznej, Warszawa.
 19. Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków.
 20. Tischner J. (1998), Filozofia dramatu, Kraków.
 21. Turner V. (2010), Proces rytualny, Warszawa.
 22. Znaniecki F. (2011), Relacje społeczne i role społeczne, Warszawa.