Contemporary interpersonal relations that demand dialogue

Main Article Content

Mirosława Ściupider-Młodkowska

Abstrakt

Ściupider-Młodkowska Mirosława, Contemporary interpersonal relations that demand dialogue. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 85–93,Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI10.14746/kse.2019.16.6.


The aim of the article is to answer the question of why contemporary interpersonal relationships need dialogue in cultural and social transformations ?


The article is based on the conclusions of the author’s research carried out among a selected group of students revealing the characteristics of homo construens. Young people who took part in the research directed (constructed) the scripts of partnership and family biographies as free, original and willing to change. On the other hand, the same scripts unmasked loneliness and a huge need for recognition in the world of cultural and narcissistic demands for self-actualisation, satisfaction and a sense of fulfilmentin the spheres of partnerships and family. The need for dialogue requires pedagogical support that will revealthe values of community, social groups and partnerships.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bauman Z. (2012), Sztuka życia, Kraków.
 2. Bauman Z. (2018), Retrotopia, Warszawa.
 3. Buber M. (1992), Ja i Ty, Warszawa.
 4. Czerner A., Nieroba E. (eds.) (2011), Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, Opole.
 5. Giddens A. (2002), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa.
 6. Hochschild A.R. (2009), Zarządzanie emocjami, komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa.
 7. Illouz E. (2016), Dlaczego miłość rani. Studium socjologiczne, Warszawa.
 8. Kaufmann J.-C.(2000), Wywiad rozumiejący, Warszawa.
 9. Kaufmann J.-C. (2012), Niezwykła historia szczęśliwej miłości, Warszawa.
 10. Lasch Ch. (2015), Kultura narcyzmu: amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, Warszawa.
 11. Marek Z. (2017), Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Kraków.
 12. Marody M. (2016), Jednostka po nowoczesności: perspektywa socjologiczna, Warszawa.
 13. Melosik Z. (2013), Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków.
 14. Musiał M. (2015), Intymność i jej współczesne przemiany: studium z filozofii kultury, Kraków.
 15. Nowak-Dziemianowicz M. (2016), Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie
 16. poszukiwania tożsamości, Wrocław.
 17. Nosowska K. (2018), A ja żem jej powiedziałam, Warszawa.
 18. Romaniszyn K. (2011), Zmysłowy cyborg – człowiek w dobie konsumpcjonizmu, [in:] A. Czerner, E. Nieroba (eds.), Sudia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, Opole, pp. 187–212.
 19. Stasińska A. (2018), Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych, Kraków.
 20. Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa.
 21. Ściupider-Młodkowska (2012), Relacje partnerskie w ponowoczesności, czyli o turbulencjach w intymności,
 22. Roczniki Socjologii Rodziny vol. 22.
 23. Ściupider-Młodkowska M. (2018), Miłość w epoce Ja. Studium socjopedagogiczne, Poznań.
 24. Tichner J., (1993), Miłość niemiłowana, Kraków.