In the thicket of children’s needs – educational significance of popular culture texts based on the Świerszczyk children’s magazine1

Main Article Content

Ewelina Piecuch

Abstrakt

Piecuch Ewelina, In the thicket of children’s needs – educational significance of popular culture texts based onthe Świerszczyk children’s magazine. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 115–132.Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.8.Children raised in today’s globalised world face an enormous, globally available and diverse range of verbal and non-verbal messages from the outside every day. In the era of prevailing consumerism, this multitude of information creates new, artificial needs that bring chaos to the children’s world. Human needs, as presented by Maslow, starting with physiological needs, through the need of safety, belonging, love, respect, knowledge and recognition are being redefined and disorganised in common understanding. The following considerations outline the result of the analysis of the content and form of several popular culture texts selected from among all the texts available on the Polish market – the Świerszczyk magazine, aimed at children.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Berelson B. (1952), Content Analysis in Communication Resarch, New York.
 2. Cartwright D.P. (1965), Analiza treści, [in:] S. Nowak, Metody badań socjologicznych, Warszawa.
 3. Ferenz K. (2011), Komunikacja niewerbalna jako wyraz więzi w rodzinie, [in:] E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), Rodzina a wychowanie. Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, „Wychowanie w Rodzinie” t. 3, Jelenia Góra.
 4. Fiske J. (2010), Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Kraków.
 5. Jakubowski W. (2001), Telewizja i edukacja, czyli czego możemy nauczyć się z serialu, Dyskursy Młodych Andragogów Rocznik 2.
 6. Jakubowski W. (2012), Kultura jako przestrzeń edukacycjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, Kraków.
 7. Kalinowska E. (2001), Analiza treści jako technika badawcza, Dyskursy Młodych Andragogów Rocznik 2.
 8. Klim-Klimaszewska A. (2010), Witamy w przedszkolu, Warszawa.
 9. Kobus A. (2014), Tradycja badań popkulturowych w perspektywie anglocentrycznej, Kultura Popularna nr 1 (39).
 10. Kowalska W. (2013), Edukacja aksjologiczna dziecka w przedszkolu, [in:] K. Sadowska, K. Sokalski (eds.), Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń, Żary.
 11. Krippendorf K. (1980), Content Analysis. An Introduction to It Methodology, London.
 12. Łobocki M. (1978), Metody badań pedagogicznych, Warszawa.
 13. Łobocki M. (2004), Teoria wychowania w zarysie, Kraków.
 14. Magazyn dla dzieci „Świerszczyk” – najstarsze czasopismo dla dzieci w Europie! https://swierszczyk.pl/historia, accessed: 25.09.2015.
 15. Maslow A.H. (1986), W stronę psychologii istnienia, tłum. I. Wyrzykowska, Warszawa.
 16. Opozda D. (2012), Relacyjny wymiar wychowania w perspektywie związku między jakością relacji małżeńskiej a spostrzeganiem rzeczywistości wychowania w rodzinie, [in:] K. Ferenz, E. Kowalska (eds.), Rodzina a wychowanie. Odmienne sytuacje i nowe zadania, „Wychowanie w Rodzinie” t. 6, Jelenia Góra.
 17. Ostrowska K. (2000), Nie wszystko o wychowaniu, Warszawa.
 18. Pilch T. (1998), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa.
 19. Ripley T. (2010), Analiza dyskursu i dokumentów. Niezbędnik badacza, Warszawa,
 20. Rudek I. (2012), Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych. Rola płci w niepełnosprawności, [in:] K. Ferenz, E. Kowalska (eds.), Rodzina a wychowanie. Odmienne sytuacje i nowe zadania, „Wychowanie w Rodzinie” t. 6, Jelenia Góra.
 21. Schaffer H.R. (2005), Psychologia dziecka, przeł. A. Wojciechowski, Warszawa.
 22. Sepstrup P. (1981), Methodological developments in content analysis?, [in:] K. Rosengren (ed.), Advances in Content Analysis, London.
 23. Silverman D. (2007), Analiza jakościowa tekstów – struktury narracyjne, Warszawa.
 24. Społeczeństwo postindustrialne – definicja, cechy, przykłady – WOS, https://eszkola.pl/wos/spoleczenstwo- postindustrialne-3557.html, accessed: 25.09.2015.
 25. Szczepaniak K. (2012), Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica nr 42.
 26. Szydłowska E., WYCHOWANIE, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie, http:// www.poradnie.powiat.poznan.pl/puszczykowo/index.php?option=com_content&view=article&id=33:wychowanie&catid=4:artykuy-ppp&Itemid=15, accessed: 20.09.2015.
 27. Tworzą dla nas, https://swierszczyk.pl/tworza-dla-swierszczyka, accessed: 25.09.2015.
 28. Usenko N. (2006), Kopnięte Królestwo, Świerszczyk, 24 (2621).
 29. Żuchelkowska K. (2012), Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną, Bydgoszcz.
 30. Netography
 31. https://swierszczyk.pl/
 32. https://qlturka.pl/