Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Ukryty uniwersytet. "Hidden curriculum" w dokumentach Procesu Bolońskiego Abstrakt  PDF
Anna Klimczak
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Kształcenie doktorantów w krajach Unii Europejskiej - podstawowe tendencje Abstrakt  PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Problemy związane z wdrażaniem Procesu Bolońskiego na technicznych studiach wyższych w dziedzinie inżynierii lądowej Abstrakt  PDF
Andrzej Łapko
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań „Zracjonalizowany mit” w europejskim szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Jürgen Schriewer
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Realizacja postulatów Procesu Bolońskiego w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt  PDF
Marcin Skinder
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo