„Wiek przebrania” w powieściach historycznych Petera Ackroyda

Main Article Content

Jakub Lipski

Abstrakt

Znamienną cechą twórczości Petera Ackroyda jest wyraźne zespolenie powieściopisarstwa z popularną historiografią, czego przejawem jest niezmienne zainteresowanie autora formą powieści historycznej. Teksty, którym poświęcony jest niniejszy artykuł – Hawksmoor (1985), Chatterton (1987), The Lambs of London (2004) – podejmują próbę kreatywnej rekonstrukcji niektórych istotnych wydarzeń XVIII wieku. Powracające tematy, typy postaci oraz warstwa ideowa w wymienionych utworach wynikają z koncepcji tego stulecia jako „wieku przebrania” („the Age of Disguise”). Metafora przebrania trafnie ilustruje specyfikę czasu, w którym delfickie zawołanie „poznaj samego siebie” nabrało nowego wymiaru. Przeprowadzona w artykule analiza, oparta na koncepcjach nowego historyzmu oraz teorii postmodernistycznej powieści historycznej, pokazuje, że Ackroydowska wizja XVIII wieku koresponduje z takim właśnie postrzeganiem tego stulecia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
SOCJOLOGIA LITERATURY
Biogram autora

Jakub Lipski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr, adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor monografii In Quest of the Self: Masquerade and Travel in the Eighteenth-Century Novel. Fielding, Smollett, Sterne (2014) i kilkunastu artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom z literatury i kultury XVIII-wiecznej, współredaktor kilku prac zbiorowych.

Bibliografia

 1. Ackroyd, Peter. Hawksmoor. Harmondsworth: Penguin Books, 1993.
 2. Ackroyd, Peter. Chatterton. Harmondsworth: Penguin Books, 1993.
 3. Ackroyd, Peter. London: The Biography. London: Vintage, 2001.
 4. Ackroyd, Peter. The Lambs of London. London: Vintage, 2005.
 5. Baudrillard, Jean. Symulakry i symulacja. Przeł. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!, 2005.
 6. Biography of Chatterton. 2014. The Thomas Chatterton Society. Web. 01.08.2016. <http://www.thomaschattertonsociety.com/#!biography/cee5>
 7. Castle, Terry. Masquerade and Civilization: The Carnivalesque in Eighteenth-Century English Culture and Fiction. London: Methuen, 1986.
 8. Castle, Terry. The Female Thermometer: Eighteenth-Century Culture and the Invention of the Uncanny.
 9. Oxford: Oxford University Press, 1995.
 10. Faurholt, Gry. „Self as Other: The Doppelgänger”. Double Dialogues 10 (2009). Web. 25.05.2016. <http://www.doubledialogues.com/article/self-as-other-thedoppelganger/>
 11. Fielding, Henry. The Masquerade, A Poem Inscribed to C---T H--D--G--R. London: J. Roberts, A. Dodd, 1728.
 12. Gibson, Jeremy, Julian Wolfreys. Peter Ackroyd: The Ludic and Labyrinthine Text. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2000.
 13. Heiland, Donna. „Historical Subjects: Recent Fiction about the Eighteenth Century”. Eighteenth-Century Life 21 (1997). S. 108–122.
 14. Hudson, Nicholas. „Tom Jones”. The Cambridge Companion to Henry Fielding. Red. C. Rawson. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. S. 80–93.
 15. Kotte, Christina. Ethical Dimensions in British Historiographic Metafiction: Julian Barnes, Graham Swift, Penelope Lively. Trier: WVT, 2001.
 16. Malone, Edmund. An Inquiry into the Authenticity of Certain Miscellaneous Papers and Legal Instruments Attributed to Shakspeare. London: T. Cadell, Jun. and W. Davies, 1796.
 17. Novak, Maximillian E., red. English Literature in the Age of Disguise. Berkeley: University of California Press, 1977.
 18. Nowak, Ewa Izabela. „Nie ma już rzeczywistości na horyzoncie. Rozmowa z Jeanem Baudrillardem”. Obieg. Sztuka aktualna 73 (2006). S. 86–91.
 19. Nycz, Ryszard. Tekstowy świat: poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków: Universitas, 2000.
 20. Onega, Susana. Metafiction and Myth in the Novels of Peter Ackroyd. Columbia: Camden House, 1999.
 21. Robinson, Alan. Narrating the Past. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011.
 22. Rousseau, George. „Ingenious Pain: Fiction, History, Biography, and the Miraculous Eighteenth Century”. Eighteenth Century Life 25 (2001). S. 47–62.
 23. Ryba, Janusz. Maskarady oświeconych. Próba opisu zjawiska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.
 24. Ryba, Janusz. Oświeceniowe tutti frutti: Maskarady – konwersacja – literatura. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
 25. Sexton, David. „Thereby hangs a tale. Dan Leno and the Limehouse Golem by Peter Ackroyd”. The Spectator 8670 (1994). S. 33.
 26. Shields, M. Kathryn. „The Drama of Identity: Masking and Evolving Notions of Self in Contemporary Photography”. Masquerade: Essays on Tradition and Innovation Worldwide. Red. D. Bell. Jefferson: McFarland, 2015. S. 196–214.
 27. Stamirowska, Krystyna, red. Historia, fikcja, (auto)biografia w powieści brytyjskiej XX wieku. Kraków: Universitas, 2006.
 28. Tyson, Lois. Critical Theory Today: A User-Friendly Guide. Abingdon: Routledge, 1998.
 29. Wahrman, Dror. The Making of the Modern Self: Identity and Culture in Eighteenth-Century England. Yale:
 30. Yale University Press, 2004.
 31. White, Hayden. „The Historical Text as Literary Artifact”. The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding. Red. R.H. Canary, H. Kozicki. Madison: Wisconsin University Press, 1978. S. 41–62.