THE CONTEMPORARY SERBIAN PROSE AND POSTCOLONIAL DI-LEMMAS

Main Article Content

Igor Perišić

Abstract

This paper presents a short panorama of Serbian literature of the last decade of the previous and the first decade of this century from the perspective of postcolonial theories. „The animal“ paradigm will serve as the formal construct, used in the present text for deliberations about forms of coexisting in con-temporary Serbian literature of that which is personal, private, native, „domesticated“, which is associated with the demystification of great nationalist and capitalist narrative. The findings of theoreticians of postcolonialism are used as the methodological tool for the presentation of the strategy applied in employed reflection over global dilemmas of poetics and politics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Perišić, I. (2015). THE CONTEMPORARY SERBIAN PROSE AND POSTCOLONIAL DI-LEMMAS. Porównania, 16, 57-70. https://doi.org/10.14746/p.2015.16.10864
Section
Articles

References

 1. Albahari David. Pijavice. Beograd: Stubovi kulture, 2005.
 2. Bakić-Heyden Milica. Varijacije na temu ‘Balkan’. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, „Filip Višnjić”, 2006.
 3. Chakravorty Spivak Gayatri, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. London – Cambridge MA: Harvard UP, 1999.
 4. Chakravorty Spivak Gayatri. „Predgovor izdanju na srpskom jeziku: U sećanje na Edvarda Saida”. Kritika postkolonijalnog uma. Przeł. Ranko Mastilović. Beograd: Beogradski krug, 2003. S. 57–63.
 5. Ilić Saša. Berlinsko okno. Beograd: Fabrika knjiga, 2005.
 6. Nowak-Bajcar Sylwia. „Mapa pamięci. Serbska proza w poszukiwaniu pamięci kulturowej”. Topografia tożsamości. T. 1. Red. B. Zieliński. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. S. 163–171.
 7. Nowak-Bajcar Sylwia. Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 8. Pavić Milorad. Słownik chazarski. Powieść leksykon w stu tysiącach słów. Przeł. E. Kwaśniewska, D. Ćirlić--Straszyńska. Warszawa: tCHu doM wYdawniczy, 1993.
 9. Petković Radoslav. Ogled o mački. Beograd: Vreme knjige, 1995.
 10. Petrović Rastko. Opowieść z podróży. Przeł. H. Kalita. Warszawa: Czytelnik, 1973.
 11. Prodanović Mileta. Pas prebijene kičme. Beograd: Plato, 1993.
 12. Said Edward. Orientalizm. Tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005.
 13. Sloterdijik Peter. Tetovirani život. Przeł. M. Soklić. Gornji Milanovac: Dečje novine, 1991.
 14. Valjarević Srđan. Dnevnik druge zime. Beograd: Samizdat B92, 2005.
 15. Wachtel Andrew Baruch. Remaining Relevant after Communism. The Role of the Writer in Eastern Europe. Chicago: University of Chicago Press, 2006.
 16. Ćirić Saša. „Želudac humanosti”. Beton 60 (2008). Web. 05.07.2015 <http://www.elektrobeton.net/anticement/zeludac-humanosti/>
 17. Epstein Michael. Postmodernizam. Przeł. R. Mečanin. Beograd: Zepter Book World, 1998.
 18. Greenblatt Stephen. „Szekspir i egzorcyści“. Przeł. K. Kwapisz Williams, Ł. Romanowski, A. Szwach, A. Wilson. Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Red. K. Kujawińska-Courtney. Kraków: Universitas, 2006.