BRING BACK OUR FUTURE! THE CREATIVE POTENTIAL OF NOSTALGIA IN ALEKSANDER HEMON’S JOURNALISTIC WRITINGS

Main Article Content

Sabina Giergiel

Abstract

With reference to the feature articles of a Bosnian prose-writer, Aleksander Hemon, the authoress depicts active, yet not sentimental, creative potential of nostalgia that is directed towards the future (and not the past). Hemon’s voice in the matter is turned against the actual state of affairs i.e. the reality of divided Bosnia and Herzegovina. However, the traditional values, once present in Yugoslavia, can ensure a better future for the novelist’s homeland. These values pertain to the community, which facilitates mutual exchange of thoughts and ensures the sense of belonging to a heterogeneous community, as well as hope, which is based on the belief that the future is in the hands of the community and that tomorrow can be better than today.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Giergiel, S. (2014). BRING BACK OUR FUTURE! THE CREATIVE POTENTIAL OF NOSTALGIA IN ALEKSANDER HEMON’S JOURNALISTIC WRITINGS. Porównania, 14, 43-58. https://doi.org/10.14746/p.2014.14.10950
Section
Articles

References

 1. Czapliński Przemysław, Wstęp. W: idem, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2001, s. 5–9.
 2. Bojm Svetlana, Budućnost nostalgije. Przeł. Z. Gluhbegović, S. Simonović. Beograd 2001, s. 16.
 3. Saryusz-Wolska Małgorzata, Doświadczenie (n)ostalgii. W: Nowoczesność jako doświadczenie. Red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska. Kraków, Universitas 2006, s. 307.
 4. Ślawska Magdalena, Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut 2013.
 5. Velikonja Mitja, Povratak otpisanih. Emancipatorski potencijali jugonostalgije. W: Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije. Red. I. Čolović. Beograd 2009, s. 384.
 6. Majkowska-Szajer Dorota, Pamiątki z Atlantydy. Przyczynek do badań nad jugonostalgią. „Konteksty” 2011, nr 1, s. 102–110.
 7. Hemon Aleksandar, Hemonwood. Zagreb-Sarajevo 2003.
 8. Hemon Aleksandar, Hemonwood 2. Zagreb-Sarajevo 2008.
 9. Zaleski Marek, Naprzód w przyszłość. W: idem, Formy pamięci. Gdańsk, słowo/obraz terytoria 2004, s. 176–190.
 10. Czapik-Lityńska Barbara, Vukovar-miasto nostalgiczne. Literackie obrazy pamięci i zapomnienia w twórczości Pavla Pavličicia. W: Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatskoj kulturi. Red. M. Falski, M. Kryska-Mosur. Warszawa, WUW 2008, s. 172.
 11. Ugrešić Dubravka, Ministerstwo bólu. Przeł. D. J. Ćirlić. Izabelin, świat literacki 2006.
 12. Ćosić Bora w książce Podróż na Alaskę. Przeł. D. Cirlić-Straszyńska. Wołowiec, Czarne 2008.
 13. Jergović Miljenko, Vlado Medan. W: idem, Historijska čitanka 1. Zagreb 2006, s. 93.
 14. Nycz Ryszard, „Nie leczony, chroniczny pogłos”. Trzy uwagi o polskim dyskursie postzależnościowym. W: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz. Kraków, Universitas 2011, s. 11.
 15. Dąbrowska-Partyka Maria, Mapy jugosłowiańskie i postjugosłowiańskie. „Herito” 2011, nr 2, s. 30–43.
 16. Zrozumieć Słowiańszczyznę. Red. M. Dąbrowska-Partyka. Kraków 2011.
 17. Centrala nie musi być przekleństwem. „Herito” 2011, nr 2, s. 114–130.
 18. Orušević H., Miasto i mosty. „Herito” 2011, nr 5, s. 48–61.
 19. Agamben Georgio, Stan wyjątkowy. Homo sacer II. Przeł. M. Surma-Gawłowska. Posł. G. Jankowicz i P. Mościski. Kraków, Korporacja HA!art 2008.
 20. Foucault Michel, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. T. Komendant. Warszawa, Aletheia 1998.