Siedmiogród we współczesnym filmie węgierskim. Figury (auto)kolonizacji

Main Article Content

Aleksandra Muga

Abstrakt

Po roku 1989 na Węgrzech odżyły wytłumione w czasach komunizmu resentymenty, będącespadkiem po historycznym okresie dominacji narodu węgierskiego nad terytorium KrólestwaWęgier sprzed traktatu w Trianon. Eksplozja bolesnej, zbiorowej pamięci imperialnej Węgrówzaowocowała próbami symbolicznej, neokolonialnej restytucji utraconych ziem. Narodowetęsknoty uwidoczniły się szczególnie jaskrawo w specyficznych, wartościujących przedstawieniachrumuńskiego Siedmiogrodu, chętnie eksplorowanego we współczesnym kinie węgierskim.Analiza najnowszych filmów usytuowanych w Transylwanii, ma na celu odsłonięcie środków wyrazu, służących mentalnemu upodrzędnieniu owego regionu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
KINO POSTKOLONIALNE?

Bibliografia

 1. Romsics Ignác, Magyarország története a XX. században. Budapeszt 2005, s. 103.
 2. Kochanowski Jerzy, Węgry. Warszawa 1997, s. 33–35.
 3. Varga Krzysztof, Gulasz z Turula. Wołowie, Czarne 2008, s. 93–98.
 4. Bakuła Bogusław, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki). „Teksty Drugie” 2006, nr 6, s. 15.
 5. Boda Székedi Eszter, Filmajánló – Cigány világ, http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/22111/iv-evf-112-szam (data dostępu: 8.04.2013).
 6. Stam Robert, Spence Louise, Colonialism, Racism and Representation. „Screen” 1983, nr 2, s. 7.
 7. Dánél Mónika, Kihordó természet, kultúra, nők – belső gyarmatok. Kortárs magyar filmek posztkoloniális olvasatai, „Metropolisz” 2011, nr 3, s. 62.
 8. Shochat Ella, Stam Robert, Stereotype, Realism and the Struggle over Representation. In: Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and the Media. New York 1997, p. 209.
 9. Örkény Antal, Cigány film vagy Roma film?. „Filmvilág” 2005, nr 6, http://filmvilag.hu/xereses_ frame.php?cikk_id=8271 (9.04.2013).
 10. Gelencsér Gábor, De övéi nem fogadták be.... „Filmvilág” 2008, nr 9, http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=9471 (9.04.2013).
 11. Shochat Ella, Of Empire: Toward a Feminist Ethnography of the Cinema. W: R. Stam, T. Miller (red.), Film and Theory. An Anthology. Oxford 2000, s. 673–674.
 12. Kolozsi László, A szemétdomb. „Filmvilág” 2005, nr 4, http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=8199 (data dostępu: 9.04.2013).
 13. Havas Júlia Éva, Test-tanok. Kortárs magyar szerzői filmek nőképe. „Metropolisz” 2011, nr 3.
 14. Muhi Klára , Épphogy csak érintsd!. „Filmvilág” 2007, nr 11, http://www.filmvilag. hu/xista_frame.php?cikk_id=9172 (data dostępu: 10.04.2013).
 15. Bodor Ádám, Zapach więzienia. Odpowiedzi na pytania Zsófii Balla. Przeł. M. Komorowska-Fotek. Wołowiec, Czarne 2004, s. 27.