IMAGOLOGY – A TOOL FOR CREATING THE OTHER IN ELECTRONIC COMMUNICATION.

Main Article Content

Eliza Grzelak

Abstract

The author focuses on basic rules of communication, which organize the relationship between the sender and the recipient. She notices that, according to these rules, the responsibility for a correct relationship between the majority group and minority groups, rests on both of them. One of the tasks for the minority groups is effective self-creation which should encourage to learn, improve knowledge and neutralize negative stereotypes. It should also equip the recipient with tools that promote a particular group in both worlds – the real and the virtual. The considerations made by the author are theoretical in nature, but are supported by observations concerning the practical implementation of the presuppositions. The author verifes the theory saying that well-implemented assumptions of imagology can help build the positive image of the minority groups in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Grzelak, E. (2018). IMAGOLOGY – A TOOL FOR CREATING THE OTHER IN ELECTRONIC COMMUNICATION. Porównania, 20(1), 9-24. https://doi.org/10.14746/p.2017.20.11089
Section
Articles

References

 1. Becker, Gary Stanley. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Przeł. Helena Hagemejerowa, Krzysztof Hagemejer. Warszawa: PWN, 1990.
 2. Benedyktowicz, Zbigniew. Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 3. Bytniewski, Paweł. Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013.
 4. Fromm, Erich. Ucieczka od wolności. Przeł. Olga i Andrzej Ziemilscy. Warszawa: Czytelnik, 2008.
 5. Goban-Klas, Tomasz. „Mediologia. Nowa królowa wiedzy?”. 2015. Web. 26.01.2017
 6. Griffin, Em. Podstawy komunikacji społecznej. Przeł. Olga i Wojciech Kubińscy, Magdalena Kacmajer.
 7. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 8. Grzelak, Eliza. „Diskurs inakovosti v molodieżnoj srede (na materiale vyskazanij v socialnyh setâh, na diskussionnyh forumah i interv’û)”.Obrazovanie i razvitie licznosti v sovriemiennom kommunikativnom prostranstve. Red. I. Kysztymowa. Irkuck: Wydawnictwo Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego, 2016. S.45–58.
 9. Grzelak, Eliza. „Między wolnością a zniewoleniem, czyli w jaki sposób rozwój technologiczny determinuje komunikację międzyludzką”. Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku. Red. M. Karwatowska, A. Siwiec. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010. S. 261–273.
 10. Kysztymowa, Irina. Kreacja wizerunku osobowego. Podstawy psychosemiotyki Image’u. Poznań – Gniezno: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013.
 11. Leary, Mark. Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Przeł. Anna Kacmajer, Magdalena Kacmajer. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 12. Mill, John Stuart. System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. T.1, 2. Przeł. Czesław Znamierowski. Warszawa: PWN, 1962.
 13. Mysior, Radosław. „Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci”. Remedium 9 (2015). S. 5–7.
 14. Ollivier, Bruno. Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010.
 15. Schramm, Wilbur. Mass Communication and American Empire. Boston: Beacon Press, 1969.
 16. Szacka, Barbara. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2008.
 17. Tischner, Józef. Etyka solidarności i Homo sovieticus. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1992.
 18. Turowicz, Jerzy. „Pamięć i rodowód”. Tygodnik Powszechny 45 (1993).
 19. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 62, poz.550; Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 157, poz. 1241.
 20. Wdowiak, Piotr. „Homo postsovieticus lub Homo sovieticus po latach”. 2006. Web. 27.01.2017,