BETWEEN EMPIRE AND COLONY. MIŁOSZ AND DOSTOYEVSKI

Main Article Content

Marek Wedemann

Abstract

The author puts Czesław Miłosz’s reflection of the phenomenon of Dostoyevski’s works in the context of postcolonial studies. He draws the attention to the innovative character and complementarity of the poet’s essays on Russian literature which is different to the its analysis carried out by Ewa M. Thompson in ”Imperial Knowledge. Russian Literature and Colonialism”. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wedemann, M. (2012). BETWEEN EMPIRE AND COLONY. MIŁOSZ AND DOSTOYEVSKI. Porównania, 10, 23-37. https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11254
Section
Articles

References

 1. Miłosz Czesław, Zniewolony umysł. Instytut Literacki, Paryż 1953, s. 236.
 2. Miłosz Czesław, Przypis po latach. W: Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. 2 Mosty napowietrzne. Wybór i oprac. B. Toruńczyk, M. Wójciak, M. Nowak-Rogoziński. Warszawa, Wyd. Zeszyty Literackie 2011, s. 129.
 3. Miłosz Czesław, Widzenia nad Zatoką San Francisco. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1989, s. 184.
 4. Cavanagh Clare, Wstęp. Tłum. A. Pokojska. W: Cz. Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. 1: Dostojewski – nasz współczesny. Wybór i oprac. B. Toruńczyk, M. Wójciak. Warszawa, Wyd. Zeszyty Literackie 2010, s. 6.
 5. Cavanagh Clare, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii. Tłum. T. Kuntz. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3.
 6. Skórczewski Dariusz, Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec „innej Europy”. „Porównania” 2009, nr 6.
 7. Thompson Ewa, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. Tłum. A. Sierszulska. Kraków, Universitas 2000.
 8. Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1988, s. 125.
 9. Miłosz Czesław, A Conversation about Dostoevsky. „Michigan Quarterly Review” 1983, nr 22
 10. Woźny Aleksander, Bachtin. Między marksistowskim dogmatem a formacją prawosławną. Nad studium o Dostojewskim. Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1993, s. 50–51.
 11. Dostojewski Fiodor, Bracia Karamazow. Tłum. A. Pomorski. Kraków, Wydawnictwo Znak 2009, s. 513–514.
 12. Lednicki Wacław, Dostoevsky and Poland. W: Russia, Poland and the West. Esseys in Literary and Cultural History. Roy Publishers, New York [1954], s. 284–285.
 13. Żakiewicz Zbigniew, Polacy u Dostojewskiego. „Twórczość” 1968, nr 6, s. 86).
 14. Bachtin Michał, Problemy poetyki Dostojewskiego. Tłum. N. Modzelewska. Warszawa, PIW 1970, s. 149.
 15. Miłosz Czesław, Rodzinna Europa. Warszawa, Czytelnik 1990, s. 152.
 16. Gandhi Leela, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne. Tłum. J. Serwański. Posłowie E. Domańska. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2008, s. 95–110
 17. Messori Vittorio, Czarne karty Kościoła. Tłum. A. Kajzerek. Katowice, Księgarnia św. Jacka 1998, s. 15–48.
 18. Zdziechowski Marian, Byron i jego wiek. Studia porównawczo-literackie, t. 2: Czechy, Rosja, Polska. Kraków 1897, s. 682.
 19. Gorbaniewska Natalia, Wiersze wybrane 1956–2007. Wybór A. Pomorski. Lublin, Wydawnictwo UMCS 2008, s. 55.
 20. Weiss Tomasz, Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans. Warszawa, PIW 1974, s. 146.
 21. Bogusławski Józef, Wspomnienia Sybiraka. „Nowa Reforma” 1896, nr 286.
 22. Dostojewski Fiodor, Wspomnienia z domu umarłych. Gracz . Tłum. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, W. Broniewski. PIW, Warszawa 1987.
 23. Tokarzewski Szymon, Siedem lat katorgi, Warszawa 1907.