Vol. 10 (2012)

Articles

Alois Woldan
11-21
CZESŁAW MIŁOSZ’S DOUBLE PERSPECTIVE ON THE EAST AND WEST. HIS OUTLOOK ON RUSSIA AND GERMANY
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11253
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Marek Wedemann
23-37
BETWEEN EMPIRE AND COLONY. MIŁOSZ AND DOSTOYEVSKI
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11254
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Lidia Banowska
39-56
DESPAIR AND LONGING FOR A MIRACLE – MIŁOSZ IN OPPOSITION TO ZDZIECHOWSKI
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11255
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Agata Stankowska
57-70
CZESŁAW MIŁOSZ AND OSIP MANDELSHTAM ON WORD AND CULTURE. MEETINGS AND DISPERSIONS
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11256
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Zbigniew Kopeć
71-86
WAT – RUSSIA – MIŁOSZ
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11257
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Rolf Fieguth
87-108
LANDSCAPE AND LANDSCAPES IN THE POETRY OF CZESŁAW MIŁOSZ, FRIEDRICH HÖLDERLIN AND JOHANNESA BOBROWSKI
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11258
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Agnieszka Czyżak
109-122
EMIGRANT ABOUT EMIGRANTS. OSKAR MIŁOSZ AND JOSIF BRODSKI’S FLAWLESS PORTRAITS
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11259
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Vaiva Narušienė
123-139
CZESŁAW MILOSZ AND TOMAS VENCLOVA’S DISCUSSION ON THE PAST: TRADITION AS THE FOUNDATION OF NATIONAL BELONGING AND SOLIDARITY
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11260
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Radosław Okulicz-Kozaryn
141-146
POETRY OF FOOTNOTES. CZESŁAW MIŁOSZ’S THE RISING OF THE SUN
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11261
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Danuta Sosnowska
147-160
CULTURAL INFLUENCE AS A TRADITION AND A CHALLENGE FOR CZECH, UKRAINIAN AND POLISH COMPARATIVE STUDIES
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11264
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Radek Malý
161-172
ON THE RECEPTION OF GEORG TRAKL’S WORK IN CZECH POETRY
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11265
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Natalia Lemann
173-188
ANTIPODES OF HISTORY? MUZA DALEKICH PODRÓŻY BY TEODOR PARNICKI AND LÓD BY JACEK DUKAJ AS TWO DIFFERENT MODELS OF APPROACHING ALTERNATIVE HISTORY
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11266
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Daniel Tomczak
189-205
A POET HAS A POET FOR THE POET… BETWEEN THE ARTISTIC FREEDOM AND THE INTENTION OF AN AUTHOR
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11268
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Kinga Piotrowiak-Junkiert
207-219
, “TO BE A JEW” AS A UNIVERSAL SITUATION. VICTOR KLEMPERER’S JEWISH FACULTÉ MAÎTRESSE
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11269
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Sabina Giergiel
221-238
SARAJEVO’S READING PRIMER BY MILJENKO JERGOVIĆ
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11284
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)

Review articles

Agata Popęda
249-259
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ (Robert Frodeman, Julie Thompson Klein, Carl Mitcham (eds.), The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford University Press, 2010, pp. 504)
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11286
PDF (Język Polski)
Tomasz Sójka
259-265
CZYTANIE GWIAZD (Grzegorz Raubo, „Ludzie się na górne zapatrują obroty”. Astronomiczne konteksty literatury polskiego baroku. Poznań 2011, ss. 244)
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11288
PDF (Język Polski)
Jan Galant
271-275
ODWILŻ I POEZJA (Janusz Detka, Wiersze polskiej „odwilży” (1953–1957). Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistycz- no-Przyrodniczego Kielce 2010, ss. 256)
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11290
PDF (Język Polski)
Dorota Skotarczak
276-281
HISTORYK OGLĄDA FILM (Marc Ferro, Kino i historia. Tłum. T. Falkowski. Warszawa 2011, ss. 292)
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11291
PDF (Język Polski)
Jarosław Bytner
289-291
Czesława Miłosza „północna strona”. Red. naukowa tomu Małgorzata Czermińska i Katarzyna Szalewska. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Gdańsk 2011, ss. 496
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11293
PDF (Język Polski)
Bogusław Bakuła
291-293
„Postscriptum Polonistyczne”. Szkoła języka i kultury polskiej. „Miłosz w stulecie urodzin”. Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2011 1(7), ss. 373. Red. naczelny: Romuald Cudak
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11295
PDF (Język Polski)
Wolfgang Schlott
293-296
Kultur und/als Übersetzung. Russisch-deutsche Beziehungen im 20. und 21. Jahrhundert. Red. Christine Engel, Birgit Menzel. Frank & Timme. Berlin 2011, ss. 344
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11296
PDF (Język Polski)
Kinga Piotrowiak-Junkiert
296-297
Karol Irzykowski, A tizedik múzsa. A filmesztétika kérdései. Fordította: Dabi M. István és Szíjártó Imre. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola – Brozsek Kiadó, Budapest, 2011, ss. 218
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11297
PDF (Język Polski)
Bogusław Bakuła
297-300
„The Sarmatian Review”, Vol. XXI. No 3, September 2011; Vol. XXXII, No 1, January 2012. Editor: Ewa Thompson (Rice University, Houston)
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11298
PDF (Język Polski)
Katarzyna Lukas
239-249
INTERDYSKURSYWNE MASKI BRUNONA SCHULZA (Dieter de Bruyn, Kris van Heuckelom (red.), (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Fur- ther Fragmentations, Ultimate Reintegrations (Studies in Slavic Literature and Poetics LIV) . Rodopi, Amsterdam – New York 2009, ss. 529)
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11285
Dobrochna Dabert
265-271
WSZYSTKO, CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O LITERATURZE EROTYCZNEJ W CZECHACH, A DO TEJ PORY WSTYDZILIŚCIE SIĘ ZAPYTAĆ (Radim Kopáč, Josef Schwarz, Zůstaňtež tudíž tajemstvím... Známá i neznámá erotika (a skatologika) v české literatuře 1809–2009. Artes Liberales. Wyd. Paseka, Praha 2010, ss. 128)
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11289
PDF (Język Polski)
Anna Idzikowska-Czubaj
281-288
CZTERDZIEŚCI LAT Z ŻYCIA PARTII – NIEZJEDNOCZONEJ I NIEROBOTNICZEJ (Bohdan Halczak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie. Funkcjonowanie powiatowych instancji PZPR na przykładzie Zielonej Góry (1949–1989). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, ss. 280)
https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11292
PDF (Język Polski)
Tomasz Sójka
259-265
CZYTANIE GWIAZD (Grzegorz Raubo, „Ludzie się na górne zapatrują obroty”. Astronomiczne konteksty literatury polskiego baroku. Poznań 2011, ss. 244)