ON THE RECEPTION OF GEORG TRAKL’S WORK IN CZECH POETRY

Main Article Content

Radek Malý

Abstract

The author of the study examines the relation between the poetry of the Austrian expressionist Georg Trakl (1887–1914) and Czech literature, especially poetry. Trakl‘s work in translations by Bohuslav Reynek has affected the development of the modern Czech poetry. The thirties of the twentieth century in the Czech poetry are marked by pessimism, motifs of death, decay, frustration and fear. Trakl´s poetry translated into Czech was a contributory cause of this atmosphere. We can already find specific and significant manifestations of its influence in the work of Bohuslav Reynek, and in the first two collections of František Halas. In varying degrees, they have left traces in the poetry of František Hrubín, Vilém Závada and Jan Zahradníček. The echoes of Trakl's poetry can also be read in the sixties by poet Zbyněk Hejda. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Malý, R. (2012). ON THE RECEPTION OF GEORG TRAKL’S WORK IN CZECH POETRY. Porównania, 10, 161-172. https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11265
Section
Articles

References

 1. Med Jaroslav, Od snu o ráji k prožitku apokalypsy, w: Bohuslav Reynek (1892–1971). Výstava ke 100. výročí narození. Brno 1992, s. 32.
 2. Jirát Vojtěch, Dva předchůdci: Georg Trakl a Georg Heym. „Kritický měsíčník“ 1943, nr 5, s. 147–153.
 3. Trakl Georg, Das dichterische Werk . München 1998, s. 14.
 4. Trakl Georg, Básn ě Jiřího Trakla. Przeł. B. Reynek. Stará Říše 1917, s. 16.
 5. Reynek Bohuslav, Rty a zuby, w: Básnické spisy. Zlín 1995, s. 295.
 6. Topinka Miloslav, České bel canto. „Sešity pro mladou literaturu“ 2, 1967, nr 9, s. 154–155.
 7. Med Jaroslav, Reynkův odlet vlaštovek. „Akord – revue pro literaturu, umění a život“ 1990/91, s. 9.
 8. Milota Karel, Šebestián proklátý a proklatý. „Literární noviny“ 1997, nr 31, s. 6–7.
 9. Nezval Vítězslav, Manifesty, eseje a kritické projevy z poetismu. Kohout plaší smrt, w: Dílo XXIV. Praha 1967, s. 212.
 10. Z dopisu Libuši Rejlové 21. 5. 1929. „Host do domu“ 1967, nr 10, s. 43.
 11. Trakl Georg, Das dichterische Werk . München 1998, s. 50.
 12. Trakl Georg, Šebastian v snu. Przeł. B. Reynek. Vyškov 1924, s. 51.
 13. Halas František, Kohout plaší smrt. Praha 1948, s. 14.
 14. Zahradníček Jan, Pokušení smrti, w: Básnické dílo I. Praha 1991, s. 24.
 15. Hejda Zbyněk, Lady Felthamová, w: Básně. Praha 1996, s. 197.