CZESŁAW MIŁOSZ’S DOUBLE PERSPECTIVE ON THE EAST AND WEST. HIS OUTLOOK ON RUSSIA AND GERMANY

Main Article Content

Alois Woldan

Abstract

This article presents an attempt to compare Cz. Miłosz’s view of Russia and Germany as two complementary aspects of his vision of Europe. This comparision starts with the author´s remarks on the neighbouring languages – Russian in the East and German in the West. It is continued by the poet´s own experience gained by travelling in both countries, in Czarist Russia as well as in Interwar Germany. The particular ideologies connected with both neighbours are critised by the author. These ideologies are fascism in the West and Communism in the East. Of great importance for Miłosz’s view of both countries are Russian and German literatures. Dostojewski is for Miłosz the most outstanding Russian writer. He is regarded as a thinker and therefore becomes a certain counterpart of the German philosopher Hegel. In this context Goethe, as well as Swedenborg or Mickiewicz, is understood as an antagonist to Newton’s philosophy. It is of interest that in this framework of philosophy and literature Miłosz does not take into account the German philosopher Heidegger, who in his thinking is very close to Miłosz’s writing. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Woldan, A. (2012). CZESŁAW MIŁOSZ’S DOUBLE PERSPECTIVE ON THE EAST AND WEST. HIS OUTLOOK ON RUSSIA AND GERMANY. Porównania, 10, 11-21. https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11253
Section
Articles

References

 1. Kowalczyk Andrzej Stanisław, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz-Stempowski-Miłosz). Warszawa 1990, s. 135.
 2. Olejniczak Józef, Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz. Kraków, Oficyna Wydawnicza 1992, s. 219.
 3. Miłosz Czesław, Rodzinna Europa. Dzieła zbiorowe, t. VI. Paryż 1986, s. 15.
 4. Miłosz Czesław, Rosyjski język, w: Idem: Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom I. Dostojewski – nasz współczesny. Warszawa, Zeszyty Literackie 2010, s. 42.
 5. Dąbrowski Mieczysław, Miłosz und Canetti – eine (Auto)biographie als Kulturtext. „Zeitschrift für Slawistik”, 38, 2, 1993, s. 227.
 6. Miłosz Czesław, Prywatne obowiązki. Dzieła zbiorowe, t. VII. Paryż 1980, s. 27.
 7. Burek Tomasz, Dialog wolności i konieczności albo historyczne wtajemniczenie. „Teksty” 1981, 4–5 (58–59), s. 106.
 8. Burek Tomasz, Autobiografia jako rozpamiętywania losu. Nie tylko o „Rodzinnej Europie” w: A. Fiut (red.), Poznawanie Miłosza. Część druga 1980–1998. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2001, s. 25–26.
 9. Miłosz Czesław, Ziemia Ulro. Dzieła zbiorowe, t. VIII. Pary ż 1980, s. 101.
 10. Miłosz Czesław, Dostojewski , w: Idem, Rosja. Widzenia transoceaniczne. Tom I. Dostojewski – nasz współczesny. Warszawa, Zeszyty Literackie 2010, s. 88.
 11. Heck Dorota, Nietzsche Miłosza, w: A. Fiut (red.), Poznawanie Miłosza 3 1999–2010. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2011, s. 305–332.
 12. Barańczak Stanisław, Summa Czesława Miłosza, w: A. Fiut (red.), Poznawanie Miłosza. Część druga 1980–1998. Kraków, wydawnictwo Literackie 2001, s. 259.
 13. Zaleski Marek, Principia poetica Czesława Miłosza, czyli o „Ziemi Ulro ”. „Twórczość ” 1983, 12, s. 60.
 14. Miłosz Czesław, Śmierć Józefa Sadzika, w: Idem, Zaczynając od moich ulic, Dzieła zbiorowe, t. XII. Paryż 1985, s. 328.
 15. Zajas Krzysztof, Miłosz i filozofia. Kraków, wydawnictwo Baran i Suszczyński 1997, s. 152.