ON FEMININE MYTHS AND IMAGES IN SVETLANA ALEXIEVICH’S PROSE

Main Article Content

Beata Waligórska-Olejniczak

Abstract

The aim of the article is the interpretation of Svetlana Alexievich’s prose focused, first of all, on women’s characters. They are discussed, among other things, from the point of view of the feminine myth which constitutes the basis of the Russian culture. The examination of the collections of reportages War does not have a woman’s face, Chernobyl prayer and Second-hand time. The last of the Soviets allowed us to turn the attention to the motivation and images of female characters of the aforementioned texts. On the one hand, the stories of contemporary women, recorded by the Nobel prize winner, confirm the stereotypical perception of Soviet women in the society, on the other, however, they help us to discover the features which are common for those images and very often enrooted in Slavic mythology and Christianity. The text also gives insight into the poetics of Alexievich’s works and constitutes an attempt at looking at the documentary character of her prose through the problem of the myth.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Waligórska-Olejniczak, B. (2018). ON FEMININE MYTHS AND IMAGES IN SVETLANA ALEXIEVICH’S PROSE. Porównania, 20(1), 97-105. https://doi.org/10.14746/p.2017.20.12741
Section
Articles

References

 1. Aleksijewicz, Swietłana. Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości. Przeł. Jerzy Czech. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012.
 2. Aleksijewicz, Swietłana. Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka. Przeł. Jerzy Czech. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015.
 3. Aleksijewicz, Swietlana. „Cziełowiek bolsze wojny”. Znamja 6 (2000). Web. 21.10.2016. <http://magazines.russ.ru/znamia/2000/6/forum1.html>
 4. Aleksijewicz, Swietlana. „Socjalizm koncziłsja. A my ostalis’. Razgawor wiedjet Natalia Igrunowa”. Drużba narodow 10 (2013). Web. 21.10.2016. <http://magazines.russ.ru/druzhba/2013/10/12a.html>
 5. Aleksijewicz, Swietłana. Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Przeł. Jerzy Czech. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2010.
 6. Basowa Anna, Sinkowa Ljudmila. „Stanowljenije dokumentalno-chudożestwiennogo żanra w żurnalistikie Swietlany Aleksijewicz”. Wiesnik BDU 3 (2009). S. 93–96.
 7. Bierdiajew, Mikołaj. Rosyjska idea. Przeł. J.C. – S.W. Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 1999.
 8. Gapowa, Jelena. „Stradanije i poisk smysla: «moralnyje rewoljucji» Swietlany Aleksijewicz”. Nieprikosnowiennyj zapas 1 (2015). Web. 21.10.2016. <http://magazines.russ.ru/nz/2015/99/15g.html>
 9. Hubbs, Joanna. Mother Russia. The Feminine Myth in Russian Literature. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1993.
 10. Łotman, Jurij. Kultura i eksplozja. Przeł. Bogusław Żyłko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999.
 11. Markowa, Tatiana Nikolajewna. „Russkaja wojennaja proza 1990–2000-ch godow”. Fiłołogiczieskij klass 1 (2015). S. 12–16.
 12. Siwakowa, Natalia Aleksandrowna. „Osobiennosti subjektnoj organizacji dokumientalnych knig S. A. Aleksijewicz”. Wiestnik TwGu. Sierija „Filologia” 3 (2014). S. 134–139.
 13. Uspienski, Boris. Poetyka kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji. Przeł. Piotr Fast. Katowice: Śląsk, 1997.
 14. Vukas, Danijela Lugarić. „Witnessing the unspeakable: on testimony and trauma in Svetlana Alexievich’s The War’s Unwomanly Face and Zinky Boys”. Kultura i tekst 3 (2014). S. 19–39.