PARANOIA AND SADISM OF THE INSTITUTION. ON WITOLD GOMBROWICZ´S “BANQUET AT COUNTESS KOTŁUBAJ´S”

Main Article Content

Błażej Warkocki

Abstract

The article offers a close reading of Witold Gombrowicz’s short story Banquet at Countess Kotłubaj’s from his debut collection Memoirs from a Time of Immaturity (later published under the title Bakakaj or Bacacay in the English translation). It is based on two theoretical concepts: on the one hand – a paranoid plot (according to Eve Kosofsky Sedgwick 2014), on the other hand – sadism (as non-complementary to masochism) in the sense of Gilles Deleuze (from his essay Coldness and cruelty). The author is looking for social subversion in the grotesque images of class and finds it in the sadism of the institution of aristocracy which moves the main character into a paranoid position.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Warkocki, B. (2018). PARANOIA AND SADISM OF THE INSTITUTION. ON WITOLD GOMBROWICZ´S “BANQUET AT COUNTESS KOTŁUBAJ´S”. Porównania, 21(2), 115–126. https://doi.org/10.14746/p.2017.21.13975
Section
Articles

References

  1. Deleuze, Gilles. „Coldness and Cruelty”. Masochism. Gilles Deleuze “Coldness and Cruelty” and Leopold von Sacher Masoch “Venus in Furs”. Przeł. Jean McNeil. Nowy Jork: Zone Books, 1991. S. 9–138.
  2. Freud, Sigmund. „Psychoanalityczne uwagi o autobiograficznie opisanym przypadku paranoi (dementia paranoides)”. Freud, Sigmund. Charakter a erotyka. Dzieła T. 2. Przeł. Robert Reszke, Dariusz Rogalski. Red. R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1996. S. 105–176.
  3. Głowiński, Michał. Gombrowicz i nadliteratura. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.
  4. Gombrowicz, Witold. „Biesiada u hrabiny Kotłubaj”. Gombrowicz, Witold. Bakakaj i inne opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010. S. 84–113.
  5. Gombrowicz, Witold. Pamiętnik z okresu dojrzewania. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1933.
  6. Graczyk, Ewa. Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym. Gdańsk: słowo/obraz /terytoria, 2004.
  7. Kijowski, Andrzej. „Strategia Gombrowicza”. Gombrowicz i krytycy. Wybór i opracowanie Z. Łapiński. Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984. S. 429–465.
  8. Schreber, Daniel Paul. Pamiętniki nerwowo chorego wraz z suplementami i aneksem. Przeł. Renata Darda-Staab. Kraków: Libron, 2006.
  9. Sedgwick, Kosofsky Eve. „Czytanie paranoiczne, czytanie reparacyjne, albo: masz paranoję i pewnie myślisz, że ten tekst jest o tobie”. Przeł. Magda Szcześniak. Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej 5 (2014). S. 1–36.