A CREATOR IN THE AGE OF THE INTERNET BASED ON THE EXAMPLES OF POLISH E-LITERATURE

Main Article Content

Elżbieta Winiecka

Abstract

The article presents transformations of the artist’s myths in electronic literature. The subject of research is the space of the Internet and literary phenomena developing with the use of digital tools. The authoress searches for the answer to the question whether and how the literary myths of the artist, derived from modernism, appear in the new technological and cultural as well as communication reality, and what new patterns of authorship appear in their place. The attitudes, observed over the last dozen or so years, have been described in the Polish Internet space on the example of the author and theoretician Zenon Fajfer, the cyberpoet and philosopher Roman Bromboszcz, as well as two group projects: the Hub of Rozdzielczość Chleba Publishing House (whose activity ended in October 2018) and Pixel Zdrój initiated and coordinated by Mariusz Pisarski. The sketch has the character of preliminary findings, which – also due to the nature of the online medium – must be subject to further modifications.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Winiecka, E. (2019). A CREATOR IN THE AGE OF THE INTERNET BASED ON THE EXAMPLES OF POLISH E-LITERATURE. Porównania, 23(2), 13–33. https://doi.org/10.14746/p.2018.23.18693
Section
Articles
Author Biography

Elżbieta Winiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab., prof. UAM w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Zajmuje się literaturą nowoczesną w kontekstach kulturowych, filozoficznych i medialnych. Bada relacje między techniką i sztuką literacką, zwłaszcza w Internecie, interesują ją zjawiska remediacji i intermedialności literatury. Autorka książek: Białoszewski sylleptyczny (Poznań 2006), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka (Poznań 2012), współredaktorka książek Kres logocentryzmu i jego kulturowe konsekwencje (Poznań 2009), Pochwała uważności. Studia o twórczości Julii Hartwig (Poznań 2015), współautorka Ćwiczeń z poetyki (red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006) oraz Kompozycji i genologii (red. A. Gajewska, Poznań 2009). Redaktorka oraz współautorka monografii Mody. Teorie i praktyki (Poznań 2018). Redaktorka „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej”.

References

 1. Ascott, Roy. „From Appearance to Apparition: Communication and Culture in the Cybersphere”. Leonardo Electronic Almanac, I. 2. October 1993. Web. 11.07.2018.
 2. Bazarnik Katarzyna, Fajfer Zenon. „Liberatura czyli dziura w sieci”. Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ. Red. M. Kocójowa, Nr 1. INFORMACJA O OBIEKTACH KULTURY I INTERNET 2005. Web. 11.07.2018.
 3. Bieszczad, Liliana. „Sztuka w epoce cybernetycznej; pomiędzy estetyzacją rzeczywistości a ontologizacją sztuki”. Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red. K. Wilkoszewska. Kraków: Universitas, 1999. S. 99-102.
 4. Bromboszcz, Roman. „PC-net. Współpraca heterarchiczna w projektach artystycznych”. Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje. Red. M. Górska-Olesińska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. S. 265-271.
 5. Celiński, Piotr. „Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu”. Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe Media / Kultura 2.0. Red. A. Radomski, R. Bomba. Lublin: E-Naukowiec, 2013a. S. 13-36.
 6. Celiński, Piotr. Postmedia: cyfrowy kod i bazy danych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2013b.
 7. Dillenbourgh Pierre et al. „The evolution of research on collaborative learning”. Learning in Humans and Machine: Towards an interdisciplinary learning science. Red. E. Spada, P. Reiman. Oxford: Elsevier, 1996. S. 189-211.
 8. Ha!art. Web. 12.07.2018. <http://www.ha.art.pl/piksel_lira/o_warsztatach.html>
 9. Kluszczyński, Ryszard Waldemar. „Jednostka – grupa – sieć. Przemiany awangardowych strategii twórczych”. Wiek awangardy. Red. L. Bieszczad. Kraków: Universitas, 2006. S. 143-160.
 10. Kluszczyński, Ryszard Waldemar. Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2011.
 11. Manifest v. 1.8. Web. 11.07.2018. <https://rozdzielchleb.pl/manifest>
 12. Manifest poezji cybernetycznej. Web. 14.07.2018. <http://perfokarta.net/root/manifest.html>
 13. Manovich, Lev. „Estetyka postmedialna”. Przeł. Ewa Wójtowicz. Redefinicja pojęcia sztuka. Ponowoczesność i wielokulturowość. Red. J. Dąbkowska-Zydroń. Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2006. S. 105-116.
 14. Onak, Leszek. Bletka z balustrady. Web. 12.07.2018. <http://www.ha.art.pl/bletka-z-balustrady/>
 15. Onak Leszek, Podgórni Łukasz. Wgraa. Web. 12.07.2018. <https://rozdzielchleb.pl/wgraa/>
 16. Pająk, Andrzej. „Czy jest w tym tekście jeszcze autor? Cyfrowe zlepki, postprodukty, kolaże”. Techsty 5 (2008). Web. 10.07.2018.
 17. Pawlicka, Urszula, „Neofuturyzm, czyli co ma Jasieński do iPada”. Web. 14. 07. 2018.
 18. piksel zdrój. Web. 13.07.2018. <http://ha.art.pl/piksel-zdroj/credits.html>
 19. Pisarski, Mariusz. Wstęp do teorii cyberżulerstwa. Web. 10.07.2018. <https://rozdzielchleb.pl/wstep-do-teorii-cyberzulerstwa/>
 20. Podgórni, Łukasz. cmn_krg. Web. 11.07.2018a. <https://rozdzielchleb.pl/cmn_krg/>
 21. Podgórni, Łukasz. PLR. Generatywna historia polski pisana comic sansem. Web. 11.07.2018b. <https://rozdzielchleb.pl/plr/>
 22. Poezja cybernetyczna – samookreślenie. Web. 11.07.2018. <http://perfokarta.net/root/samookreslenie.html>
 23. Przybyszewska, Agnieszka. „E-liberatura”. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1-2 (2007). S. 192-208.
 24. Przybyszewska, Agnieszka. Literackość dzieła literackiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
 25. Puldzian Płucienniczak, Piotr. Booms. Web. 11.07.2018a. <https://rozdzielchleb.pl/booms/>
 26. Puldzian Płucienniczak, Piotr. „Rozdzielczość Chleba znajduje się na terenie państwa Internet, czyli o hierarchii i dystrybucji”. Web. 11.07.2018b. <https://issuu.com/biuro/docs/biuro13_politykakulturalna/38>
 27. Ranocchi, Emiliano. „Liberatura między awangardą i tradycją. Bilans pierwszego dziesięciolecia”. Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje. Red. M. Górska-Olesińska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. S. 19-36.
 28. System dedukcyjny poezji cybernetycznej. Web. 14.07.2018. <http://perfokarta.net/root/manifest_2.0.html>
 29. Wakat. Web. 13.07.2018. <http://wakat.sdk.pl/kooperatyw-tworczy-piksel-zdroj-o-sobie-i-wzajemnej-milosci/>
 30. Zawojski, Piotr. „Cybersztuka jako awangarda naszych czasów”. Wiek awangardy. Red. L. Bieszczad. Kraków: Universitas, 2006. S. 161-172.
 31. zbiornik z personelem. Web. 14.07.2018. <http://perfokarta.net/personel/>
 32. // roman bromboszcz // cyberpoetry // objects // graphics // öbö ść web page with graphics // objects // cyberpoetry. Web. 11.07.2018.