IS THE WRITER A LOAFER OR ON THE SOCIAL BENEFITS OF DOING NOTHING. THE PROSE OF SRĐAN VALJAREVIĆ

Main Article Content

Sylwia Nowak-Bajcar

Abstract

The category of authenticity, which was scientifically discussed by Lionel Trilling in his book Sincerity and authenticity from 1972, is the starting point for considering Srđan Valjarević’s prose. Referring to the values on which he built his philosophy of sentimentality, the Serbian writer (born in 1967) attempts to find a new lyrical language for describing the surrounding world. For this reason, his achievements can be described as a “new sensibility”. This new form of altruism, a form that allows the artist “to be themselves” is an alternative to the forms of ostentatious social involvement. Based on the individuality the “subtler language” of the weak subjectivity is – according to Valjarević – able to resist the problems and crises of the modern world.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nowak-Bajcar, S. (2019). IS THE WRITER A LOAFER OR ON THE SOCIAL BENEFITS OF DOING NOTHING. THE PROSE OF SRĐAN VALJAREVIĆ. Porównania, 23(2), 75–89. https://doi.org/10.14746/p.2018.23.18698
Section
Articles
Author Biography

Sylwia Nowak-Bajcar, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab., absolwentka serbistyki i kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracuje od 1995 roku. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół śladów historii w literaturze i kulturze (szczególnie w literaturach postjugosłowiańskich XX i XXI wieku). Jest autorką artykułów o tematyce literaturoznawczej i kulturoznawczej, tekstów krytycznoliterackich, przekładów oraz książek: Monolog jako światopogląd. Proza Slobodana Selenicia (2001), Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki (2010), Helena, kobieta, której nie ma i która jest. Krakowska biografia Ivo Andricia (2013).

References

 1. Bielik-Robson, Agata. „My, romantycy. Źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora”. Taylor, Charles. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. Marcin Gruszczyński et al., oprac. T. Gadacz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. S. VII-LIV.
 2. Epštejn, Mihail Naumovič. Postmodern v russkoj literature. Moskva: Vysšaâ škola, 2005.
 3. Gogh, Vincent van. Listy do brata. Przeł. Joanna Guze, Maciej Chełkowski. Warszawa: Czytelnik, 1998.
 4. Ilić, Saša. „Rani radovi. Reč priređivača”. Pseći vek. Red. S. Ilić. Beograd: Beopolis, 2000. S. 178-184.
 5. Joyce, James. Stephen Hero. Part of the first draft of ‘A Portrait the Artist as a Young Man’. Oprac. T. Spencer. London: Jonathan Cape, 1975.
 6. Pavković, Vasa. „Pogovor”. Tajno društvo: antologija mladih srpskih pripovedača. Red. V. Pavković. Vršac: Književna opština Vršac, 1997. S. 146-151.
 7. Pawelec, Andrzej. „Odpominanie języka: Charles Taylor o językowej naturze języka”. Konteksty Kultury 3 (2017). S. 360-365.
 8. Pseći vek. Red. S. Ilić. Beograd: Beopolis, 2000.
 9. Shelley, Percy Bysshe. The Revolt of Islam. A Poem in Twelve Cantos. Web. 20.09.2018. <https://ebooks.adelaide.edu.au/s/shelley/percy_bysshe/revolt_of_islam/index.html>
 10. Bańko Mirosław et al., red. Słownik języka polskiego. Web. 30.09.2018. <https://sjp.pwn.pl/szukaj/dojrza%C5%82y.html>
 11. Sontag, Susan. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory. Przeł. Jarosław Anders. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2016.
 12. Syska, Katarzyna. „Sentymentalność dziś: idylliczna, elegijna, komiczna”. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 5 (2010). S. 123-132.
 13. Pavković Vasa, red. Tajno društvo: antologija mladih srpskih pripovedača. Vršac: Književna opština Vršac, 1997.
 14. Taylor, Charles. Etyka autentyczności. Przeł. Andrzej Pawelec. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002.
 15. Trilling, Lionel. Sincerity and authenticity. New York – London: Harcourt Brace Jovanovich, 1974.
 16. Valjarević, Srđan. List na korici hleba. Beograd: LOM, 1990.
 17. Valjarević, Srđan. Ljudi za stolom. Beograd: B92, 1994.
 18. Valjarević, Srđan. Dnevnik druge zime. Beograd: Samizdat B92, 2006a.
 19. Valjarević, Srđan. Komo. Beograd: Samizdat B92, 2006b.
 20. Valjarević, Srđan. Zimski dnevnik. Beograd: Samizdat B92, 2006c.
 21. Valjarević, Srđan. „Uživati u pisaniu”. Vreme 837 (18.01.2007). Web. 12.09.2018. <https://www.vreme.com//cms/view.php?id=484904>
 22. Wieczorkiewicz, Anna. „Powrót wypędzonych kupców (obyczaj i tabu w erze wielości stylów życia)”. Colloquia Antropologica et Communicativa: Tabu, etykieta, dobre obyczaje 1 (2009). S. 313-325.