UNFINISHED CHESS GAME: DEMISTIFICATION OF THE FIGURE OF THE VICTIM AND SUBVERSION OF THE DISCOURSE OF RESPONSIBILITY IN THE NOVEL TODAY IS WEDNESDAY BY DAVID ALBAHARI

Main Article Content

Tatjana Rosić

Abstract

David Albahari’s novel Danas je sreda (Today is Wednesday) belongs to a group of novels in post-Yugoslav literary production in which – since 2010 – paternity policies have been intensely explored in the context of mechanisms of remembering/forgetting. The paper reviews the narrative strategies of son-narrator testimony by which the stabile identity positions and policies within the complex father-son opposition are disintegrated and and annulled. This disintegration occurs in the process of testifying about the past historical events such as the Informbiro Resolution, the organization of the concentration camp on the Goli otok and the collapse of the SFRY. The father figure also makes the reader face the processes of neoliberal globalization and repatriarchalization, on the one hand, as well as with the necessity of re-examination of the past and establishment of the culture of memory in post-Yugoslav region, on the other. But the fundamental demystification of the figure of the victim – both historical and political – subverts the discourse of responsibility that is established as an already impossible speech in Albaharis novel, branding the post-Yugoslav project of a culture of memory as utopian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rosić, T. (2019). UNFINISHED CHESS GAME: DEMISTIFICATION OF THE FIGURE OF THE VICTIM AND SUBVERSION OF THE DISCOURSE OF RESPONSIBILITY IN THE NOVEL TODAY IS WEDNESDAY BY DAVID ALBAHARI. Porównania, 23(2), 201-212. https://doi.org/10.14746/p.2018.23.18708
Section
Articles
Author Biography

Tatjana Rosić, Institut za književnost i umetnost

Prof. zw. Wydziału Mediów i Komunikacji Uniwersytetu Singidunum w Belgradzie, współpracownik Instytutu Badań Literackich (Institut za književnost i umetnost) w Belgradzie i visiting professor Uniwersytetu w Kragujevcu (program studiów doktorskich). Członkini komitetu redakcyjnego czasopisma „Sarajevske sveske”. W roku akademickim 2016/17 visiting professor na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Michigan, Stany Zjednoczone (Department of Slavic Languages and Literatures, University of Michigan, USA). Obszar zainteresowań naukowych: studia kulturoznawcze, medioznawcze, gender ze szczególnym uwzględnieniem teorii maskulinistycznych; literaturoznawstwo i polityka kulturowa w kontekście postjugosłowiańskiej i bałkańskiej kultury pamięci okresu transformacji ustrojowej. Autorka książek naukowych: (Anti)utopije tela, reprezentacija maskuliniteta u savremenoj srpskoj prozi (2014, (Anty)utopie ciała, reprezentacje męskości we współczesnej prozie serbskiej), Mit o savršenoj biografiji: Danilo Kiš i figura pisca u srpskoj kulturi (2008, Mit doskonałej biografii: Danilo Kiš i figura pisarza w kulturze serbskiej) i Proizvoljnost dnevnika: romantičarski dnevnik u srpskoj književnosti (1994, Samowola dziennika: dzienniki romantyczne w literaturze serbskiej), redaktorka tomów: Theory and Politics of Gender: the Representation of Gender Identities in Literatures and Cultures of Balkans and Southeastern Europe (2008, Teoria i polityka, gender w literaturach i kulturach Bałkanów oraz Europy południowo-wschodniej), Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro, Macedonia (2015, Reprezentacja mniejszości genderowej w mediach: Serbia, Czarnogóra, Macedonia).

References

 1. Albahari, David. Danas je sreda. Beograd: Čarobna knjiga, 2017.
 2. Brooks, Peter. „Freud’s Master-plot”. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. New York: Knopf, 1984. S. 90-112.
 3. Đoković, Nikola. „Brat Davida Albaharija – ispovest o (brato)ubistvu“. Sarajevske sveske 39-40 (2012). S. 134-154.
 4. Freud, Sigmund. Objaśnianie marzeń sennych. Przeł. Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1996.
 5. Freud, Sigmund. Totem i tabu. Przeł. Jerzy Prokopiuk, Marcin Poręba. Oprac. R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1993.
 6. Laub, Dori. „An Event Without a Witness: Truth, Testimony and Survival“. Testimony, Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. Ed. S. Felman, D. Laub. New York and London: Routledge, 1992.
 7. Miller, David Lee. Dreams of the Burning Child: Sacrificial Sons and the Father’s Wittnes. Cornell University Press, 2003.
 8. Pančić, Teofil. „Zločin, kazna i lutrija postojanja“. Vreme (1386) 2017. Web. 15.11.2018. <https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1518702>
 9. Prodanović, Mileta. Ultramarin. Beograd: Stubovi kulture, 2010.
 10. Rosić, Tatjana. (Anti)utopije tela: predstavljanje maskuliniteta u savremenoj srpskoj prozi. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2014.
 11. Weineck, Silke-Maria. The Tragedy of Fatherhood. New York, London, New Delhi, Sydney: Bloomsbury, 2014.