From Image to Voice: Mira Rosenthal Translates Tomasz Róż ycki

Main Article Content

Małgorzata Gorczyńska

Abstract

“From image to voice” is a metaphor of the artistic biography of Mira Rosenthal, the translator of two poetic books by Tomasz Różycki: The Forgotten Keys (2007) and Colonies (2013). Through an analysis of translations and self-commentaries by Rosenthal, the author of the article also indicates the possibility of completing the traditional conception of “implied author’s/ translator’s image” with the concept of “voice”, taking into account non-semantic aspects of a translated text, especially those connected with its sonic structure (the inspiration for such an approach may be found in H. U. Gumbrecht’s works). “Voice” is understood as something more than just a textual representation, an image or a semantic figure of the extratextual creator – it is a material, somatic presence of the translator in the poem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gorczyńska, M. (2020). From Image to Voice: Mira Rosenthal Translates Tomasz Róż ycki. Porównania, 26(1), 61-75. https://doi.org/10.14746/por.2020.1.4
Section
Articles

References

 1. Gumbrecht, Hans Ulrich. „Jak podchodzić do «poezji jako rodzaju uwagi»?”. Przeł. Joanna Krajewska. Forum Poetyki zima (2016a). S. 42-53.
 2. Gumbrecht, Hans Ulrich. Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może przekazać. Przeł. Krzysztof Hoffmann, Weronika Szwebs. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016b.
 3. Guzlowski, John. „Tomasz Różycki’s Colonies. Translated by Mira Rosenthal”. 2013. Web. 14.10.2019.
 4. Legeżyńska, Anna. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 5. Okopień-Sławińska, Aleksandra. „Relacje osobowe w literackiej komunikacji”. Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Kraków: Universitas, 2001. S. 100-116.
 6. Rosenthal, Mira. „«O trzy kroki, pod próg»: kulisy tłumaczenia poezji Tomasza Różyckiego”. Przekładaniec 13-14 (2004-2005). S. 123-133.
 7. Rosenthal, Mira. „Translator’s Introduction”. Różycki, Tomasz. Colonies. Translated from Polish by Mira Rosenthal. Brookline: Zephyr Press, 2013.
 8. Rosenthal, Mira. „Translator’s Note: Voicing a Voice. Forty-nine questions about power, oryginality, performance, and what we mean when we talk about the translator’s voice in the translated text”. Kenyon Review Online May-June (2019). Web. 14.10.2019.
 9. Rosenthal, Mira, Wolahan, Emily. „Poet to Poet. An Interview with Mira Rosenthal”. Two Lines 28 Online Exclusive (2018). Web. 14.10.2019.
 10. Różycki, Tomasz. Colonies. Translated from Polish by Mira Rosenthal. Brookline: Zephyr Press, 2013.
 11. Różycki, Tomasz. The Forgotten Keys. Translated by Mira Rosenthal. Brookline: Zephyr Press, 2007.
 12. Underhill, James. Voice and Versification in Translating Poems. Ottava: University of Ottava Press, 2016.