A Stick, a Sparrow, a Kettle. The Non-Human Cosmos by Witold Gombrowicz: Between the Pre- and Meta-Pre-Posthumanistic Approach to the Problem Between the Pre- and Meta-Pre-Posthumanist Approach to the Problem.

Main Article Content

Hanna Gosk

Abstract

The text proposes a rereading of Witold Gombrowicz’s Kosmos (1965) in the posthumanist perspective. It puts forth a thesis that the novel contains pre- and, in a way, meta-posthumanist features, and, through them, it problematizes this way of perceiving reality. The article proposes to look at the narrator’s message as at a “report” on an experiment that has turned out to be not quite successful, but opening a new, tempting perspective. In this experiment human subject is situated in a world in which things perceived by him and real things turn out to be “for a while” (or maybe since forever) parts of the same universe without form or content, interior or exterior, not succumbing to hierarchization in categories of subordination or superiority, almost equally endowed in the power of agency, if by this we mean setting the world in motion (in the sense-creating meaning).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gosk, H. (2021). A Stick, a Sparrow, a Kettle. The Non-Human Cosmos by Witold Gombrowicz: Between the Pre- and Meta-Pre-Posthumanistic Approach to the Problem: Between the Pre- and Meta-Pre-Posthumanist Approach to the Problem. Porównania, 29(2), 135-148. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.8
Section
Articles
Author Biography

Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski

Hanna Gosk – prof. zw. w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje też Pracownią Antropologicznych Problemów Literatury. W 2009 roku stworzyła nadal działającą sieć naukową – Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych. Zajmuje się prozą wielkiego modernizmu, problematyką zmian zachodzących w prozie polskiej po roku 1989, literackim obrazowaniem historii oraz nowszymi metodologiami w podejściu do literatury współczesnej z akcentem na ujęcia antropologiczne, postkolonialne/postzależnościowe. Ostatnio opublikowała Przemoc(w) opowieści. Ze studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku (2019), Po transformacji? Literackie idiomy zjawisk i procesów rzeczywistości III Rzeczypospolitej, red. z Ł. Pawłowskim (2020).

E-mail: h.gosk@uw.edu.pl; ORCID: 0000–0002–9336–6989

References

  1. Gombrowicz Witold (1984), Dziennik 1957–1961, Paryż.
  2. Gombrowicz Witold (1988), Kosmos, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
  3. Gombrowicz Witold (1994), Ferdydurke, Znak, Kraków.
  4. Gombrowicz Witold (1997), Dziennik 1957–1961, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
  5. Jarzębski Jerzy (2005), Gombrowicz i natura, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 17–26.
  6. Latour Bruno (2011), Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. Maciej Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa.
  7. Marder Michael (2018), Ecology as Event, w: Eco-Deconstruction. Derrida and Environmental Philosophy, red. Matthias Fritsch, Philippe Lynes, David Wood, New York, s. 99–123.
  8. Olsen Bjørnar (2013), W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. Bożena Shallcross, IBL PAN, Warszawa 2013.
  9. Swoboda Tomasz (2010), Historie oka. Battaille, Leiris, Artaud, Blanchot, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
  10. Ubertowska Aleksandra (2020), Historie biotyczne. Pomiędzy estetyką a geotraumą, IBL PAN, Warszawa.