Swan-Eaters: Relative Otherness in the Experience of the Polish Economic Migration to Great Britain After 2004

Main Article Content

Hanna Gosk

Abstract

The text joins a discussion about migration movements, calling to attention the issue of socio-cultural divisions occurring also between European societies whose collective identities are both strong and, additionally, internally diverse. The article claims that, by analysing the experience of Polish economic migrants to Great Britain, we can notice key problems of the Polish system and economic transformation in its socio-cultural aspects. These problems, much sooner than in Poland, lost their transparency and became discursive due to the clash of the immigrant (subaltern) subjects with the new environment. The argument focuses on how the Polish familiar subject (an average individual, embodying the Polish peripheral version of the civilizational-cultural norm which distinctively separates Us [the familiar] from the Other [strangers]) experiences a situation in which the Familiar Pole takes on the role of the Other. Ewa Winnicka’s Angole (2014) will serve as focal point of our discussion. As the condition of the Polish migrants often happens to be unintentionally problematized, the subject in question engages in self-observation and tries, with varying results, to find himself in a relation to the local British Familiars. In this structure, the latter become the source of the norm, in relation to which the Polish migrant situates himself on the outside. At the same time, the only available instruments are those that the Polish norm ascribes for use in relation with the Other. The paradox of these circumstances, apart from anything else, gives way to the populist instrumentalization of the phenomena they generate, which was very effectively used by Brexit supporters.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gosk, H. (2021). Swan-Eaters: Relative Otherness in the Experience of the Polish Economic Migration to Great Britain After 2004. Porównania, 30(3), 229-247. https://doi.org/10.14746/por.2021.3.15
Section
Articles
Author Biography

Hanna Gosk, University of Warsaw

Hanna Gosk – prof. zw. w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Pracownią Antropologicznych Problemów Literatury i Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych. Zajmuje się prozą i krytyką literacką, problematyką zmian zachodzących w literaturze polskiej po roku 1989, literackim obrazowaniem historii oraz ujęciami antropologicznymi, postkolonialnymi/postzależnościowymi w badaniach literackich. Autorka i redaktorka licznych książek naukowych. Ostatnio opublikowała Przemoc (w) opowieści. Ze studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku (2019), Po transformacji? Literackie idiomy zjawisk i procesów rzeczywistości III Rzeczypospolitej (red. wraz z Ł. Pawłowskim, 2020).

References

 1. Certeau Michel de (2008), Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Craps Stef (2015), Poza eurocentryzm. Teoria traumy w epoce globalizacji, przeł. Jan Burzyński, w: Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Universitas, Kraków, s. 417–443.
 3. Czapliński Przemysław (2009), Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, W.A.B., Warszawa.
 4. Dąbrowski Mieczysław, (2016), Życie na Wyspach, w: tenże, Tekst międzykulturowy. O przemianach literatury emigracyjnej, Elipsa, Warszawa, s. 300–332.
 5. Dobrogoszcz Tomasz (2016), Przeciw stereotypom: mimikra a hybrydyczność. Współczesna proza polska na tropie tożsamości polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 42–59.
 6. Douglas Mary (2007), Czystość i zmaza, przeł. Marta Bucholc, PIW, Warszawa.
 7. Jacyno Małgorzata (1999), Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 8. Kornhauser Julian (1978), Zjadacze kartofli, https://tinyurl.com/4rkaz9rv [dostęp: 18.01.2021].
 9. Luckhurst Roger (2008), The Trauma Question, Routledge, London.
 10. Pajor Magdalena (1999), Przemoc jako kategoria filozoficzno-artystyczna, „Sztuka i Filozofia”, nr 17, s. 162–174.
 11. Pratt Mary Louise (2011), Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, przeł. Ewa Elżbieta Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Waldenfels Bernhard (2002), Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. Janusz Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 13. Winnicka Ewa (2014), Angole, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.