The Languages of the Crisis: Pathographies in the Latest Serbian Literature

Main Article Content

Sylwia Nowak-Bajcar

Abstract

The article presents selected works by Serbian prose writers (David Albahari, Svetislav Basara, Ɖorđe Pisarev, Igor Marojević, Vladimir Arsenijević) created in the last three decades, dealing with the problem of Serbia’s relations with Europe, including the issue of this country’s accession to the European Union. The interpretative key to the analysis of this problem is the category of disease, which is a metaphor for the crisis affecting not only Serbia, but—in the opinion of authors belonging to different generations—the whole world. The skepticism manifested in the works of the presented writers is not an expression of the authors’ personal attitude to the issue of Serbia’s integration with the European Union, but rather a sad reflection on their country’s unpreparedness for this process, resulting from the complex socio-political situation and difficult historical experiences that led to it.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nowak-Bajcar, S. (2021). The Languages of the Crisis: Pathographies in the Latest Serbian Literature. Porównania, 30(3), 345-366. https://doi.org/10.14746/por.2021.3.21
Section
Articles
Author Biography

Sylwia Nowak-Bajcar, Jagiellonian University

Sylwia Nowak-Bajcar – prof. UJ, dr hab., absolwentka serbistyki i kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracuje od 1995 roku. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół śladów historii w literaturze i kulturze (szczególnie w literaturach postjugosłowiańskich XX i XXI wieku). Jest autorką artykułów o tematyce literaturoznawczej i kulturoznawczej, tekstów krytycznoliterackich, przekładów oraz książek: Monolog jako światopogląd. Proza Slobodana Selenicia (2001), Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki (2010), Helena, kobieta, której nie ma i która jest. Krakowska biografia Ivo Andricia (2013).

References

 1. Albahari David (2005), Pijavice, Stubovi kulture, Beograd.
 2. Arsenijević Vladimir (2008), Predator, Samizdat B92, Beograd.
 3. Bartolovich Crystal (1998), Consumerism, or the cultural logic of late cannibalism, w: Cannibalism and the Colonial World, red. Francis Barker, Peter Hulme, Margaret Iversen, Cambridge University Press, Cambridge, s. 204–281.
 4. Basara Svetislav (2007), Uspon i pad Parkinsonove bolesti, Dereta, Beograd.
 5. Basara Svetislav (2009), Ukleta zemlja, Laguna, Beograd.
 6. Boruszkowska Iwona (2016), Defekty. Literackie auto/pato/grafie – szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 7. Boruszkowska Iwona (2018), Sygnatury choroby. Literatura defektu w ukraińskim modernizmie, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
 8. Boruszkowska Iwona (2019), Écriture patografique, w: Fragmenty dyskursu maladycznego, red. Maciej Ganczar, Ireneusz Gielata, Monika Ładoń, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk, s. 36–52.
 9. Brennan Teresa (1991), The Age of Paranoia, „Paragraph”, nr 1, s. 20–45.
 10. Czapliński Przemysław (1997), Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 11. Dąbrowska-Partyka Maria (2004), Orientacja proeuropejska we współczesnej myśli narodowej Serbów i Chorwatów w: taż, Literatura pogranicza. Pogranicza literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 249–258.
 12. Deleuze Gilles, Guattari Felix (2017), Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, przeł. Tomasz Kaszubski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 13. Evropska orijentacija građana Srbije. Ispitivanje javnog mnjenja (decembar 2019. godine) (2019), https://tinyurl.com/s9zfv5jk [dostęp: 20.04.2021].
 14. Foucault Michel (1987), Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. Helena Kęszycka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 15. Fukuyama Francis (1996), Koniec historii, przeł. Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 16. Haasan Ihab (1987), Toward the concept of postmoderism w: tenże, The postmodern turn: essays in postmodern theory and culture, Ohio State University Press, Columbus, s. 84–96.
 17. James Henry (2016), Dokręcanie śruby, przeł. Jacek Dehnel, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 18. Jameson Fredric (1998), Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. Przemysław Czapliński w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków, s. 190–213.
 19. Jameson Fredric (2011), Postmodernizm czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. Maciej Płaza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 20. Łebkowska Anna (2008), Poznawanie siebie i poznawanie innego w: taż, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków, s. 165–187.
 21. Marojević Igor (1997), Obmana Boga: a paranoic fiction, Stubovi kulture, Beograd.
 22. Marojević Igor (1998), Dvadeset četiri zida, Stubovi kulture, Beograd.
 23. Marojević Igor (2019), Roman o pijanstvima, Laguna, Beograd.
 24. Mihajlovski Stefan (2020), 14 dana karantina, Kreativna knjiga, Beograd.
 25. Nicol Bran (1999), Reading Paranoia: Paranoia, Epistemophilia and Postmodern Crisis of Interpretation, „Literature and Psychology”, nr1&2, s. 44–62.
 26. Nowak-Bajcar Sylwia (2018), Czy pisarz jest darmozjadem czyli o społecznych pożytkach nicnierobienia. Proza Srđana Valjarevicia, „Porównania”, t. 23, s. 75–89.
 27. Pynchon Thomas (1982), Entropija, przeł. David Albahari w: Savremena srpska priča, t. 2, red. David Albahari, Prosveta, Beograd, s. 201–218.
 28. Pisarev Ɖorđe (2001), Pod senkom zmaja, Stylos, Novi Sad. Srbija. Evropska unija i pregovori: Kakvo je stanje EU integracija na kraju godine pandemie (2020), „Danas”, 8471, https://tinyurl.com/3azzu6tp [dostęp: 21.10.2021].
 29. Szubert Mateusz (2019), Dyskurs maladyczny – perspektywy badawcze, w: Fragmenty dyskursu maladycznego, red. Maciej Ganczar, Ireneusz Gielata, Monika Ładoń, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk, s. 17–35.
 30. Zec Petar (2020), Karantin udvoje, NNK Internacional, Beograd.