‘BrexLit’ in Italian for Children and Adults Rosie e gli scoiattoli di St. James and La mia Londra by Simonetta Agnello Hornby

Main Article Content

Małgorzata Rygielska

Abstract

The article is devoted to a comparison of two books by Simonetta Angello Hornby, placing it in the context of migration to which the author—born in 1945 in Italy and residing in Great Britain since 1972—has also touched upon in her other works. La mia Londra (My London) is an autobiographical guide to London, in which Hornby described, on the example of her own experiences, the process of adapting to life in a foreign culture. In retrospect, she spent almost half a century in this city, noting the changes in the social structure, relations with immigrants, and the lifestyle of Londoners. The main protagonist of the story Rosie e gli scoiattoli di St. James (Rosie and the Squirrels in St. James’s Park) is Rosalia Giuffrida-Watson, a nine-year-old daughter of London immigrants (Bruno from Italy and Brenda from Jamaica) who, on the day of the referendum concerning Great Britain’s future in the European Union, witness a session of animal parliament in the royal park and a clash between its residents: newcomers and autochthons. Their views, behaviour and decisions give Rosie an insight into the problems, but also the potential, connected to the processes of acculturation, cultural adaptation, and even assimilation. The cognitive context for the deliberations is provided by other “BrexLit” works.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rygielska, M. (2021). ‘BrexLit’ in Italian for Children and Adults Rosie e gli scoiattoli di St. James and La mia Londra by Simonetta Agnello Hornby. Porównania, 30(3), 291-309. https://doi.org/10.14746/por.2021.3.18
Section
Articles
Author Biography

Małgorzata Rygielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Małgorzata Rygielska – dr hab. w Instytucie Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, prof. UŚ. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół teorii i historii kultury/historii kultur, antropologii literatury w Polsce i na świecie, historii myśli teoretycznokulturowej. Interesują ją także polsko-włoskie i włosko-polskie koligacje literackie. Autorka książek: Dwa guziki. Norwid i ewolucjonizm (2011), Przyboś czyta Norwida (2012), Monografia Ignacego Lubicz Czerwińskiego Okolica Zadniestrska. Studium kulturoznawcze (2019), współredaktorka tomów zbiorowych (m.in. Starość jako wyobrażenie kulturowe wraz z A. Gomółą) oraz autorka artykułów poświęconych dawnym i współczesnym badaniom kultury we Włoszech (m.in. „Dono del sangue”. The Research by Fabio Dei on the Cultural Conditions of Blood Donation in Italy, 2019; Narcyzm po włosku albo digitambulicy i selfiści, 2020).

References

 1. Amato Fabio, Gatti Rosa (2018), Insegnare le migrazioni internazionali in Italia: uno sguardo all’antropologia e alla geografia, „Enseigner les migrations internationals”, nr 17, s. 1–12, https://doi.org/10.4000/e-migrinter.1230.
 2. Berry John W. (1997), Immigration, acculturation, and adaptation, “Applied Psychology”, t. 46, nr 1, s. 5–34, https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x.
 3. Berry John W. (2003), Conceptual Approaches to Acculturation, w: Acculturation. Advances in Theory, Measurement, and Applied Research, red. Kevin M. Chun, Pamela Balls Organista, Gerardo Marin, American Psychological Association, Washington, s. 17–37.
 4. Castro Joaqim, Rudmin Floyd (2020), Multinational Bibliography on Acculturation (1808–2020), with URL Links to Abstracts or Full-text Links to Abstracts or Full-text, “Online Readings in Psychology and Culture”, t. 8, nr 1, s. 3–7, https://doi.org/10.9707/2307-0919.1075.
 5. Chen Sylvia Xiaohua, Bnet-Martinez Verónica, Bond Michael Harris (2008), Bicultural Identity, Bilingualism, and Psychological Adjustment in Multicultural Societies. Immigration-Based and Globalization-Based Acculturation, “Journal of Personality” 76, s. 803–838.
 6. Eaglestone Robert (2018), Introduction: Brexit and Literature, w: Brexit and Literature Critical and Cultural Responses, red. Robert Eaglestone, Taylor&Francis, London–New York, s. 1–6.
 7. Everitt Dulcie (2021), BrexLit. The Problem of Englishness in Pre- and Post- Brexit Referendum Literature, Zero Books, https://tinyurl.com/3dsmzmtr [dostęp: 14.07.2021].
 8. Ferguson Gail M., Iturbide Maria I., Raffaelli Marcela (2020), Proximal and Remote Acculturation. Adolescents’ Perspectives of Biculturalism in Two Contexts, “Journal of Adolescent Research” t. 35, s. 431–460, https://doi.org/10.1177/0743558419868221.
 9. Flood Alison (2021), Ali Smith wins Orwell prize for novel taking in Covid–19 and Brexit, “The Guardian”, 25.06, https://tinyurl.com/p4ehheav [dostęp: 9.07.2021].
 10. Gomóła Anna (2017), Kindred, Alien, Other in the Analysis of Jan Michał Witort’s Memoir, “Logos”, nr 92, s. 112–119.
 11. Graves Theodore D. (1967), Psychological acculturation in a tri-ethnic community, “Southwestern Journal of Anthropology”, t. 23, nr 4, s. 337–350.
 12. Grosjean François (2019), A Journey in Languages and Cultures. The Life of a Bicultural Bilingual, Oxford University Press, Oxford, https://doi.org/10.1111/j.1467–6494.2008.00505.x.
 13. Hornby Simonetta Agnello (2017), La mia Londra, Giunti Editore, Firenze–Milano.
 14. Hornby Simonetta Agnello (2018), Rosie e gli scoiattoli di St. James, Giunti Editore, Firenze–Milano.
 15. Hornby Simonetta Agnello, Cuticchio Mimmo (2019), Siamo Palermo, Mondadori, Milano.
 16. Hornby Simonetta Agnello, Hornby George (2020), La nostra Londra, Giunti Editore, Firenze–Milano.
 17. Kavenna Joanna (2016), Autumn by Ali Smith review – a beautiful, transient symphony, “The Guardian”, 12.10, https://tinyurl.com/4f2ke49x [dostęp: 9.07.2021].
 18. Kwaśniewski Krzysztof (1982), Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji, PWN, Warszawa.
 19. Lefringhausen Katharina i in. (2021), A new route towards more harmonious intergroup relationships in England? Majority members’ proximal-acculturation, “International Journal of Intercultural Relations” nr 82, s. 56–73, https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.03.006.
 20. Lejeune Philippe (2007) Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, przeł. Regina Lubas-Bartoszyńska, Wincenty Grajewski, Universitas, Kraków.
 21. Mikułowski-Pomorski Jerzy (2012), Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków.
 22. Moss Sarah (2018), Ghost Wall, Granta Books, London.
 23. Moss Sarah (2020), Mur duchów, przeł. Paulina Surniak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 24. Nguyen Angela-MinhTu, Rule Nicholas O. (2020), Implicit Biculturalism Theories: How Bicultural Individuals Perceive Others and Organize Their Own Cultures, “Identity. An International Journal of Theory and Research”, t. 20, nr 4, 258–271, https://doi.org/10.1080/15283488.2020.1820868.
 25. O’Rourke Kevin H. (2019), A short history of Brexit. From brentry to backstop, Pelican Books, London.
 26. Oberg Kalervo (1960), Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments, “Missiology. An International Review”, t. 7, nr 4, s. 177–182, https://doi.org/10.1177/009182966000700405.
 27. Pittel Harald (2021), Ali Smith’s ‘Coming-of-Age’ in the Age of Brexit, w: Brexit and Beyond. Nation and Identity, red. Ina Habermann, Daniela Keller, Narr Francke, Attempto Verlag GmbH, Tübingen, s. 121–143.
 28. Posern-Zieliński Aleksander (1987), Akulturacja, w: Słownik etnologiczny, red. Zofia Staszczak, PWN, Warszawa–Poznań, s. 16–19.
 29. Rau Petra, Autumn After the Referendum, w: Brexit and Literature: Critical and Cultural Responses, red. Robert Eaglestone, Taylor&Francis, London–New York, s. 31–44.
 30. Redfield Robert, Linton Ralph, Herskovits Melville J. (1936), Memorandum on the Study of Acculturation, “American Antropologist”, nr 38, s. 149–152.
 31. Riccio Bruno (2014), Antropologia e Migrazioni, Roma, CISU. Schwartz Seth J., Unger Jennifer B. (2010), Biculturalism and context: What is biculturalism, and when is it adaptive?, “Human Development”, nr 53, s. 26–32, https://doi.org/10.1159/000268137.
 32. Rudmin Floyd, Wang Bo, Castro Joaqim (2017), Acculturation research critiques and alternative research designs, w: The Oxford handbook of acculturation and health, red. Seth J. Schwartz, Jennifer Unger, Oxford University Press, Oxford, s. 75–95.
 33. Saharso Sawitri (2019), Who needs integration? Debating a central, yet increasingly contested concept inmigration studies, “Comparative Migration Studies”, nr 7, s. 1–3, https://doi.org/10.1186/s40878-019-0123–9.
 34. Schinkel Willem (2017), Imagined Societies. A Critique of Immigrant Integration in Western Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
 35. Shaw Kristian (2018), BrexLit, w: Brexit and Literature Critical and Cultural Responses, red. Robert Eaglestone, Taylor&Francis, London–New York, s. 15–30.
 36. Shaw Kristian (2021), British Literature and the European Project, Bloomsbury Academic, London [zapowiedź wydawnicza], https://tinyurl.com/z4erskdh [dostęp: 13.07.2021].
 37. Shipman Tim (2016), All Out War. The Full Story of How Brexit Sank Britain’s Political Class, William Collins, Glasgow.
 38. Smith Ali (2020), Jesień, przeł. Jerzy Kozłowski, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 39. Smith Ali (2016), Summer, Hamish Hamilton, London.
 40. Smith Neil (2000), The new urban frontier. Gentrification and the revanchist city, Routledge, London.
 41. Titzmann Peter F., Jugert Philipp, red. (2020), Youth in superdiverse societies. Growing up with globalization, diversity, and acculturation, Routledge, London.
 42. West Alexandria L. i in. (2017), More than the sum of its parts: A transformative theory of biculturalism, “Journal of Cross-Cultural Psychology”, t. 48, nr 7, s. 963–990, https://doi.org/10.1177/0022022117709533.
 43. Wieczorkiewicz Aleksandra, „Złoty wiek”: oddalenia, przekroje. 80 lat anglosaskiej klasyki dla dzieci i 150 lat jej przekładów na język polski w trzech makroperspektywach, „Forum Poetyki / Forum of Poetics”, nr 10, s. 66–91, https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26794.
 44. Witen Michelle (2021), The Story of Brexit: Nostalgia in Parody Children’s BrexLit, w: Brexit and Beyond. Nation and Identity, red. Ina Habermann, Daniela Keller, Narr Francke, Attempto Verlag GmbH, Tübingen, s. 145–166.