A Contribution to the Environmental History of Aristocracy on the Example of Zofia Chomętowska

Main Article Content

Małgorzata Praczyk

Abstract

The aim of this article is to present the issues of human-animal relationships that took place in the circles of the Polish aristocracy of the interwar period, based on the example of Zofia Chomętowska’s relationship with animals present in her life. This example shows the complexity and multi-level structure of the relationshipsthat resulted from her social status, the fact of being a woman, and her individual tendency to build a close bond with selected species of animals. In the social network of relationships in which she was immersed, they served both as a hunting object, as food, as a sign of social status, and as friends. The analysis of the texts and photographs by the aristocrat shows a strong gender component and the fact that animals constituted a very important element in constructing the aristocratic social class. The environmental history of the Polish aristocracy in the interwar period in this part, that is represented by Chomętowska, is therefore both class-related and unique, due to the intimate and empathetic approach of the photographer to selected, anthropomorphized non-human subjects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Praczyk, M. (2021). A Contribution to the Environmental History of Aristocracy on the Example of Zofia Chomętowska. Porównania, 29(2), 117-133. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.7
Section
Articles
Author Biography

Małgorzata Praczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Małgorzata Praczyk – dr hab., prof. UAM, historyczka, pracuje na Wydziale Histori Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką książki Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych” (Poznań 2018), która uzyskała nagrodę za najlepszą monografię poświęconą problematyce pamięci, oraz monografii Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładziemonumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku (Poznań 2015) wydanej ostatnio w tłumaczeniu na język angielski (Berlin 2020). Ponadto jest redaktorką oraz współredaktorką kilku książek: m.in. Pomniki w epoce antropocenu (Poznań 2017), Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś (Poznań 2016) czyEdukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, wraz z Emilią Kledzik (Poznań 2016). Interesuje się historią środowiskową, a szerzej – humanistyką środowiskową, studiami nad pamięcią oraz studiami postkolonialnymi.

E-mail: praczyk@amu.edu.pl; ORCID: 0000–0001–9002–3270

References

 1. Baratay Éric (2014), Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, przeł. Paulina Tarasewicz, Wydawnictwo w podwórku, Gdańsk 2014.
 2. Cholewianka-Kruszyńska Aldona (2017), Łańcut i Antoniny. Polowania u Potockich, Warszawa Editions Spotkania, Warszawa.
 3. Chomętowska Zofia (2007), Na wozie i pod wozem, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa.
 4. Chomętowska Zofia (1936), Myślistwo i fotografia, „Łowiec Polski”, nr 6–7, s. 110–111.
 5. Dąbrowska Magdalena (2014), Siła doświadczenia. Kobiety i ich psy i zmiana paradygmatu relacji człowiek-zwierzę, w: Ludzie i zwierzęta. Pongo, t. 6, red. Roman Chymkowski, Anna Jaroszuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 169–183.
 6. Fudge Erica (2008), Pets, Routledge, Montreal.
 7. Freund Amy (2016), Men and Hunting Guns in Eighteenth-Century France, w: Materializing Gender in Eighteen-Century Europe, red. Jennifer Germann, Heidi Strobel, Routledge, New York, s. 17–34.
 8. Haratyk Paulina (2018), Kinowanie. Amatorska twórczość filmowa Zofii Chomętowskiej, w: (Nie)widzialne kobiety kina, red. Małgorzata Radkiewicz, Monika Talarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 13–23.
 9. Haraway Donna (2003), Companion Species Manifesto, Prickly Paradigm Press, Chicago.
 10. Izdebski Adam (2018), Średniowieczni Rzymianie i przyroda. Interdyscyplinarna historia środowiskowa, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków.
 11. Janta-Połczyński Władysław (1927), Polująca Pani. Opowiadania dla pożytku i zabawy myśliwych i nie myśliwych, Księgarnia Gebthnera i Wolffa, Warszawa.
 12. Kargol Tomasz (2018), Łowiectwo polskie ziemiaństwa na Ziemiach Zabranych w drugiej połowie XIX wieku (1864–1918), „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, nr 17, s. 171–191.
 13. Munkwitz Erica (2012), Vixens of Venery: Women, Sport, and Fox-Hunting in Britain 1860–1914, “Critical Survey”, t. 24(1), s. 74–87.
 14. Praczyk Małgorzata (2020), Historia środowiskowa jako praktyka badawcza, „Historyka. Studia Metodologiczne”, nr 50, s. 351–376.
 15. Puchała-Rojek Karolina (2015), O życiu i fotografowaniu Zofii Chomętowskiej, w: Majątek, red. Jan Sowa, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego,Warszawa, s. 45–63.
 16. Puchała-Rojek Karolina (2016), Zofia Chomętowska. Albumy fotografki. Entuzjastka 1912–1935, Muzeum Warszawy, Fundacja Archoeologia Fotografii, Warszawa.
 17. Rancew-Sikora Dorota (2009), Sens polowania. Współczesne znaczenia tradycyjnych praktyk na przykładzie analizy dyskursu łowieckiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 18. Stange Mary Zeiss (2011), Hunting, w: Encyclopedia of Women in Today’s World, red. Mary Zeiss Stange, Carol K. Oyster, t. 1, Thousand Oaks, Calif.: Sage Reference, s. 733–734.
 19. Słaby Agnieszka (2016), Przyroda w korespondencji kobiecej czasów saskich jako element biohistorii, w: Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku, red. Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 69–78.
 20. Wasson Ellis (2006), Aristocracy and the Modern World, Palgrave Macmillan, New York.