The Works of Marc Chagall in Polish Poetry (from the 1950s to the 1980s)

Main Article Content

Katarzyna Szewczyk-Haake

Abstract

The article presents a profound and artistically very successful phenomenon of the reception of Marc Chagall’s works in Polish poetry form the 1950s to the 1980s. Different from the reception of Chagall in other “Western” literatures (examples discussed in the article derive from French poetry), the Polish reception is marked first of all by the events of the Second World War and the Holocaust. As during the war almost all material and cultural traces of the Jewish presence in Poland were annihilated, the works of Chagall became a point of reference for many poets (e.g. Jerzy Ficowski, Joanna Kulmowa, Janusz S. Pasierb, Tadeusz Śliwiak), enabling them to express a part of Polish culture which was tragically deprived of its own forms of expression and existence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szewczyk-Haake, K. (2021). The Works of Marc Chagall in Polish Poetry (from the 1950s to the 1980s). Porównania, 28(1), 71-99. https://doi.org/10.14746/por.2021.1.4
Section
Articles
Author Biography

Katarzyna Szewczyk-Haake, Adam Mickiewicz University, Poznań

Katarzyna Szewczyk-Haake: Graduate of Polish Studies (2002), PhD in the field of history of Polish literature (2006). Since 2018 she is a professor at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Areas of academic interest include comparative literature (especially in the realm of modern Polish and Scandinavian literature), intertextual relations between literature and fine arts, Kierkegaard’s legacy in twentieth-century European literature. Author of many books and scientific articles published in professional journals, e.g. Nowoczesna literatura etyczna. O twórczości Józefa Wittlina i Pära Lagerkvista, 2017 (Modern ethical literature. On the works by Józef Wittlin and Pär Lagerkvist, English translation in print), Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach, 2018 (Grünewald’s thorns. Not only on the ekphrasis, Russian translation in print).E-mail: haaczyk@amu.edu.plORCID: 0000–0002–0160–035

References

 1. Biała, Alina. Literatura i malarstwo. Korespondencja sztuk. Warszawa, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN and Park Edukacja, 2010.
 2. Cisowska, Barbara. “List do Marca Chagalla Stanisława Wiechowicza.” Judaica 4 (2012): 1–41.
 3. Czyżewski, Krzysztof. “‘You can’t do just like that…’ Or Jerzy Ficowski’s Path to Reading the Ashes.” Polin 21: 460–468.
 4. Erben, Walter. Marc Chagall. London: Thames and Hudson, 1957.
 5. Ficowski, Jerzy. Gorączka rzeczy. Warszawa: PIW, 2002.
 6. Frankel, Hazel. “Home and the Holocaust in Selected Paintins of Marc Chagall and Yiddish Poems of David Fram.” Soundings: An Interdisciplinary Journal 101.4 (2018): 341–359.
 7. Jeffrey, David Lyle. “Meditation and Atonement in the Work of Marc Chagall.” Religion and the Arts 16 (2012): 211–230.
 8. Kossewska, Elżbieta, ed. Marc Chagall—Dawid Lazer. Listy. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2018.
 9. Kulmowa, Joanna. Moja pełnia, czyli wiersze lubiane. Warszawa: PIW, 2000.
 10. Maritain, Raïssa. “Chagall, czyli burza zaczarowana.” Trans. Maria Żurowska. Warszawa: Biblioteka “Więzi,” 2011.
 11. Młynarski, Wojciech. Od oddechu do oddechu. Warszawa: Prószyński i s-ka, 2017.
 12. Pasierb, Janusz Stanisław. Kategoria przestrzeni. Warszawa: Czytelnik, 1978.
 13. Peroń, Małgorzata. Plastyczna mapa świata. Poezja ks. Janusza S. Pasierba wobec sztuk wizualnych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 14. Rabizo-Birek, Magdalena. “Inspiracje plastyczne w poezji najnowszej (na przykładzie Marca Chagalla).” Fraza 1 (1999): 175–184.
 15. Stankowska, Agata. “‘Uczynić aby posłuchać.’ Wiedza i wiara w poezji Joanny Kulmowej.” Joanna Kulnowa wobec świata literatury. Ed. Urszula Chęcińska. Szczecin: Książnica Pomorska, 1998. 47–60.
 16. Sterna-Wachowiak Sergiusz. “List Marc Chagalla do Jerzego Ficowskiego.” Gazeta Malarzy i Poetów 1 (1996): 11.
 17. Szurek, Karolina. “Jak malował Chagall.” Portal Historia Poszukaj. Portal Edukacyjny. https://tinyurl.com/wvd5yudc. Accessed 20 August 2020.
 18. Śliwiak, Tadeusz. Wiersze wybrane. Warszawa: Czytelnik, 1975.
 19. Walther, Ingo F. and Rainer Metzger. Marc Chagall 1887–1985. Malarstwo jako poezja. Trans. Ewa Wanat. Warszawa: Taschen/Eidpresse Polska S. A., 2005.
 20. Wilson, Jonathan. Marc Chagall. Biografia. Trans. J. Skowroński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 21. Winczakiewicz, Jan, ed. Izreal w poezji polskiej. Antologia. Paryż: Instytut Literacki, 1958.
 22. Wullschlager, Jackie. Chagall. NewYork: Knopf Doubleday Publishing Group, 2008.