The World by the Ekphrases Recollected

Main Article Content

Agnieszka Czyżak

Abstract

The article contains an analysis of fundamental cultural and literary themes discussed in the book titled Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach (Grünewald’s Thorns. Not only about Ekphrases) written by Katarzyna Szewczyk-Haake. The main aim of this review is to refer the most important theoretical cathegories of research area explored by Szewczyk-Haake, especially relations between literature and pictorial art. In obedience to the methodological frame chosen for consideration by the author of Grünewald’s Thorns, the ekphrases in contemporary poetry have an aesthetic signifiance but also an ethical denotation and an existential sense.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czyżak, A. (2021). The World by the Ekphrases Recollected. Porównania, 28(1), 517-526. https://doi.org/10.14746/por.2021.1.22
Section
Review articles
Author Biography

Agnieszka Czyżak

Agnieszka Czyżak – dr hab., prof. UAM w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, badaczka literatury współczesnej, przede wszystkim powstałej po roku 1989. Współredaktorka tomów zbiorowych, m. in.: Powroty Iwaszkiewicza (1999), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła.Znaczenie (2016). Autorka książek Życiorysy polskie 1944–89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011), Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015), Przestrzenie w tekście, w przestrzeni tekstów. Interpretacje (2018), Pasja przemijania, pasja utrwalania. O dziennikach pisarek (2019, współautorstwo) oraz Przeciw śmierci. Opowieść o twórczości Wiesława Myśliwskiego (2019). E-mail: agaczyz@amu.edu.pl ORCID: 0000-0001-8918-5264

References

  1. Bal Mieke (2012), Czytanie sztuki?, przeł. Maciej Maryl, „Teksty Drugie”, nr 1/2, s. 39–58.
  2. Boehm Gottfried (2014), O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Universitas, Kraków.
  3. Crary Jonathan (2009), Zawieszenie percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przeł. Iwona Kurz, Łukasz Zaremba, Wydawnictwo Uniwersytetu
  4. Warszawskiego, Warszawa.
  5. Debord Guy (2006), Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. Mateusz Kwaterko, PIW, Warszawa.
  6. Mitchell W. J.T. (2015), Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przeł. Łukasz Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
  7. Szewczyk-Haake Katarzyna (2016), Uwagi o współczesnej ikonofilii, w: Ikonoklazm i ikonofilia. Miedzy historią a współczesnością, red. Agata Stankowska,
  8. Marcin Telicki, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 93–104.
  9. Szewczyk-Haake Katarzyna (2018), Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków.
  10. Zawadzki Andrzej (2014), Obraz i ślad, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.