Król Maciuś Pierwszy, the Polish Novel for Children Most Often Translated into English

Main Article Content

Michał Borodo

Abstract

The article is an attempt to shed light on the history of the Polish novel for children with the highest number of English translations. It is an attempt to explain, with selected examples which have not been discussed so far, how Korczak’s translatorshave dealt with the text of Król Maciuś Pierwszy [King Matt the First], using different translation strategies. The analysed material deserves attention not only because it has so far remained terra incognita of Polish translation studies, but also because each of the translators has accentuated different layers of meaning of the original, modifying it in terms of style, linguistic organization and cultural references.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Borodo, M. (2021). Król Maciuś Pierwszy, the Polish Novel for Children Most Often Translated into English. Porównania, 28(1), 443-462. https://doi.org/10.14746/por.2021.1.19
Section
Articles

References

 1. Alvstad Cecilia, Assis Rosa Alexandra (2015), Voice in Retranslation: An Overview and Some Trends, „Target”, nr 27, s. 3–24.
 2. Balcerzan Edward (2013), Poetyka przekładu artystycznego, w: Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, red. Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 103–118.
 3. Bensimon Paul (1990), Présentation, „Palimpsestes”, nr 13, s. ix-xiii.
 4. Biernacka-Licznar Katarzyna (2018), Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989, SBP, Warszawa.
 5. Borodo Michał (2017), Translation, Globalization and Younger Audiences: The Situation in Poland, Peter Lang, Oxford.
 6. Borodo Michał (2020), English Translations of Korczak’s Children’s Fiction: A Linguistic Perspective, Palgrave Macmillan, Cham.
 7. Brzózka Aleksander (2011), Czy strategia redukcji może służyć egzotyzacji, czyli gdzie się podziała sierotka Marysia w angielskim przekładzie, „Przekładaniec”, nr 22–23, s. 146–158.
 8. Chesterman Andrew (2000), A Causal Model for Translation Studies, w: Intercultural Faultlines, red. Maeve Olohan, St. Jerome, Manchester, s. 15–27.
 9. Deane-Cox Sharon (2014), Retranslation: Translation, Literature and Reinterpretation, Bloomsbury, London.
 10. Dybiec-Gajer Joanna (2017), Złota różdżka – od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych, Tertium, Kraków.
 11. Dymel-Trzebiatowska Hanna (2013), Translatoryka literatury dziecięcej. Analiza przekładu utworów Astrid Lindgren na język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu
 12. Gdańskiego, Gdańsk.
 13. Gambier Yves (1994), La retraduction, retour et detour, „Meta”, nr 39, s. 413–417.
 14. Greenhorn Stephen (2004), King Matt, Capercaillie Books, Edinburgh.
 15. Korczak Janusz (1945), Matthew the Young King, przeł. Edith i Sidney Sulkin, Roy Publishers, New York.
 16. Korczak Janusz (1986), King Matt the First, przeł. Richard Lourie, Farrar, Straus and Giroux, New York.
 17. Korczak Janusz (1990), Little King Matty… and the Desert Island, przeł. Adam Czasak, Joanna Pinewood Enterprises, London.
 18. Korczak Janusz (1992), Król Maciuś Pierwszy. Król Maciuś na wyspie bezludnej, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa.
 19. Korczak Janusz (2014), King Matthew the First, przeł. Adam Fisher, Ben Torrent, Nanook Books, New York.
 20. Lathey Gillian (2016), Translating Children’s Literature, Routledge, New York.
 21. Looby Robert (2015), Censorship, Translation and English Language Fiction in People’s Poland, Brill/Rodopi, Leiden.
 22. Legeżyńska Anna (1986), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa.
 23. Manasterska-Wiącek Edyta (2009), Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 24. Paprocka Natalia (2018), Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014), Universitas, Kraków.
 25. Pieciul-Karmińska Eliza (2011), Polskie dzieje baśni braci Grimm, „Przekładaniec”, nr 22–23, s. 80–96.
 26. Pym Anthony (1998), Method in Translation History, Manchester, St. Jerome.
 27. Sochańska Bogusława (2011), Czy potrzebny był nowy przekład baśni Andersena?, „Przekładaniec”, nr 22–23, s. 97–128.
 28. Staniów Bogumiła (2006), Z uśmiechem przez wszystkie granice. Recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 29. Szymańska Izabela (2014), Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej, „Rocznik przekładoznawczy”, nr 9, s. 193–208.
 30. Woźniak Monika, Biernacka-Licznar Katarzyna, Staniów Bogumiła (2014), Przekłady w systemie małych literatur. O włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 31. Venuti Lawrence (1995), The Translator’s Invisibility: A History of Translation, Routledge, London.
 32. Zipes Jack (1986), Recenzja King Matt the First Janusza Korczaka, „The New York Times”, 20.07, s. 24.