Post-koiné, or Anita Jarzyna’s Project of Non-anthropocentric Criticism

Main Article Content

Tatiana Czerska

Abstract

The article below is an overview and discussion of Anita Jarzyna Post-koiné’s monograph. Studies on non-anthropocentric (poetic) languages, which is one of the key treatises examining human-animal relationships on the material of Polish poetry of the 20th and 21st centuries. Jarzyna’s book is not only an example of skilful application of methodologies from the border of posthumanism and animal studies. It is an original and innovative proposition of a non-anthropocentric reading of literature. It is also an important voice in the debate on building an ecological order and the place and role of animals in human life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czerska, T. (2021). Post-koiné, or Anita Jarzyna’s Project of Non-anthropocentric Criticism. Porównania, 28(1), 537-546. https://doi.org/10.14746/por.2021.1.24
Section
Review articles
Author Biography

Tatiana Czerska, University of Szczecin

Tatiana Czerska – dr hab., prof. US, literaturoznawczyni, pracuje w Instytucie Literatury i Nowych Mediów (Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński). Zainteresowania naukowe: autobiografizm, diarystyka, epistolografia, tożsamość kulturowa, literatura pogranicza. Najważniejsze publikacje: W. Woroszylski, Z. Żakiewicz „Losy noszą nas różnymi drogami”. Listy 1969–1996 (oprac., Warszawa 2020), Diarystki. Tekst i egzystencja (Szczecin 2018), Przerabianie Żeromskiego (red., Wrocław 2016), Autobiografie (po)graniczne (współred. z I. Iwasiów, Kraków 2016), Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej (Szczecin 2011), Od małej ojczyzny do Uniwersum. Sacrum w twórczości Zbigniewa Żakiewicza (Szczecin 2006). Prezeska szczecińskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. E-mail: tatiana.czerska@usz.edu.pl ORCID 0000–0002–3752–5498

References

  1. Barcz Anna (2016), Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
  2. Domańska Ewa (2008), Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna”, nr 3, s. 9–21.
  3. Filipowicz Anna (2017), (Prze)zwierzęcenia. Poetyckie drogi do postantropocentryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  4. Jarzyna Anita (2019), Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Krupiński Piotr (2016), „Dlaczego gęsi krzyczały?”. Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich,
  6. Warszawa.
  7. Nawarecki Aleksander (2014), Parafernalia. O rzeczach i marzeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  8. Sławek Tadeusz (2015), U-chodzić, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.