A Child in Maternal Experience: About the Poems of Joanna Mueller
PDF (Język Polski)

Keywords

neo-linguistic poetry
child’s subjectivity
mother’s identity
maternal experience

How to Cite

Morzyńska-Wrzosek, B. (2023). A Child in Maternal Experience: About the Poems of Joanna Mueller. Porównania, 33(1), 225–243. https://doi.org/10.14746/por.2023.1.12

Abstract

A significant theme in the neo-linguistic poetry of Joanna Mueller is the individual dimension of maternity. Its poetic expressions are characterized by deepened self-reflection, search for a personal poetics, and point to transformations of postmodern aesthetics. As the poet explores the possibilities offered by language and attempts to express maternal experience, she focuses not only on the mother’s identity but also on the subjectivity of the unborn child or the infant. Describing its status, opening herself to experimenting with the phonetic and semantic wealth of language, she notes joy and care, but also uncertainty and fear that are a part of maternal experience. She reveals the potentiality of the new being, its infinitesimality, which requires concentration and permission as well as subtle gestures to ease the tensions that accompany growth. In her portrayal of building a relation with the child, Mueller emphasizes co-dependency, experiencing the child’s pricelessness and distinctiveness, gradual familiarization with what is unknown and hidden, yet so very close.

https://doi.org/10.14746/por.2023.1.12
PDF (Język Polski)

References

Badinter Elisabeth (1998), Historia miłości macierzyńskiej, przeł. Krzysztof Choiński, Oficyna Wydawnicza „Volumen”, Warszawa.

Badinter Elisabeth (2013), Konflikt: kobieta i matka, przeł. Jakub Jedliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Białoszewski Miron (1987), Utwory zebrane, t. 1, PIW, Warszawa.

Budrowska Bogusława (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo „Funna”, Wrocław.

Cyranowicz Maria, Mueller Joanna, Radczyńska Justyna (2009), Solistki bez chóru. Pożyteczne refleksje, w: Solistki. Antologia poezji kobiet (1989–2009), red. Maria Cyranowicz, Joanna Mueller, Justyna Radczyńska, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.

Fiedorczuk Julia, Wiersz jako organizm. O „Wylinkach” Joanny Mueller, https://tinyurl.com/53csk8rz [dostęp: 9.07.2022].

Gawron Agnieszka (2016), Macierzyństwo. Współczesna literatura, kultura, etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. DOI: https://doi.org/10.18778/8088-368-0

Graff Agnieszka (2014), Matka feministka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Grądziel-Wójcik Joanna (2020), Inna teoria poezji? „Ubi leones”, czyli o autotematyzmie w wierszach kobiet, w: Stulecie poetek polskich. Przekroje, tematy, reinterpretacje, red.Joanna Grądziel-Wójcik i in., Universitas, Kraków, s. 369–406.

Hryciuk Renata E., Korolczuk Elżbieta (2012), Wstęp. Pożegnanie z Matką Polką?, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 7–24. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323511175.pp.7-26

Kałuża Anna (2008), Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej, Universitas, Kraków.

Kałuża Anna (2010), Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku, Biuro Literackie, Wrocław.

Karwowska Bożena (2013), Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieściach powojennych pisarek polskich, Universitas, Kraków.

Kuczyńska-Koschany Katarzyna (2012), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja, Wydawnictwo „Pasaże”, Kraków.

Legeżyńska Anna (2009), Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Legeżyńska Anna (2018), Jak zdobyć 3K. Obrys masywu badawczego najtrudniejszych tematów w poezji kobiecej, w: Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Universitas, Kraków, s. 21–38.

Lindyberg Iwona (2012), Świat(y) „upośledzonego” macierzyństwa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Maliszewski Karol (2020), Bez zaszeregowania. O nowej poezji kobiet, Universitas, Kraków.

Mueller Joanna (2003), Somnambóle fantomowe, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kraków.

Mueller Joanna (2005), Czy istnieje jeszcze poezja lingwistyczna?, w: Gada!zabić? Pa(n)tologia neolingwizmu, red. Maria Cyranowicz, Piotr Kozioł, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa, s. 226–233.

Mueller Joanna (2010), Wylinki, Biuro Literackie, Wrocław.

Mueller Joanna (2013), Powlekać rosnące. Apokryfy prenatalne, Biuro Literackie, Wrocław.

Mueller Joanna, Glosowitz Monika, Linki pomocnicze. Z Joanną Mueller o książce „Wylinki” rozmawia Monika Glosowitz, https://tinyurl.com/2h45k25r [dostęp: 26.06.2022].

O’Brien Hallstein Lynn, O’Reilly Andrea, Vandenbeld Giles Melinda, red. (2020), The Routledge Companion to Motherhood, Routledge, New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315167848

Rich Adrienne (2000), Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, przeł. Joanna Mizielińska, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa.

Rudaś-Grodzka Monika, Nadana-Sokołowska Katarzyna, Szczuka Kazimiera, red. (2014), Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Wydawnictwo

Czarna Owca, Warszawa.

Sołtys-Lewandowska Edyta (2020), Ja-kobieta. Inicjacja, macierzyństwo, utrata, w: Stulecie poetek polskich. Przekroje, tematy, reinterpretacje, red. Joanna Grądziel-Wójcik i in., Universitas, Kraków, s. 243–326.

Stapkiewicz Agnieszka (2014), Ciało, kobiecość i śmiech w poezji Anny Świrszczyńskiej, Universitas, Kraków.

Stawowy Renata (2004), „Gdzie jestem ja sama”. O poezji Anny Świrszczyńskiej, Universitas, Kraków.

Szopa Katarzyna (2013), Dermografie: poetyka relacji. Wokół związków materii i języka w poezji Joanny Mueller, „Praktyka Teoretyczna”, nr 4. DOI: https://doi.org/10.14746/prt.2013.4.7

Szopa Katarzyna (2015), Hemopoez(j)a. Wokół biolingwistycznej poezji Joanny Mueller, „Wakat”, nr 30, s.1–12, https://tinyurl.com/22p7e4ca [dostęp: 18.08.2022].

Śliwiński Piotr (2007), Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Wydawnictwo „Prószyński i S-ka”, Poznań.

Urbańska Sylwia (2012), Naturalna troska o ciało i moralność „versus” profesjonalna produkcja osobowości. Konstruowanie modelu człowieka w dyskursach macierzyńskich w latach 70. (PRL) i na początku XXI wieku, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 49–70. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323511175.pp.49-70