Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 2 (2018) Odnajdywanie prostoty w złożoności. Wybrane zastosowania gier 2×2 w badaniach zjawisk politycznych Abstrakt  PDF
Mateusz Wajzer
 
Nr 4 (2016) Empowerment through religion: religion’s survival strategies in democratic politics Abstrakt  PDF (English)
Maciej Potz
 
Nr 3 (2016) Political science in the Federal Republic of Germany – featured examples Abstrakt  PDF (English)
Agnieszka Bielawska, Janusz Wiśniewski
 
Nr 4 (2014) Polityka jako przedmiot badań w realiach instrumentalizacji politologicznego rozumu Abstrakt  PDF
Artur Laska
 
Nr 3 (2012) Politologia – nauka w drodze Abstrakt  PDF
Anna Wolff-Powęska
 
Nr 4 (2010) Jak zmierzyć demokrację? Teoretyczne i metodologiczne podstawy budowy skal demokracji politycznej w politologii porównawczej Abstrakt  PDF
Wiktor SZEWCZAK
 
Nr 1 (2011) Jak zmierzyć demokrację? Skale pomiaru demokracji politycznej stosowane w politologii porównawczej Abstrakt  PDF
Wiktor SZEWCZAK
 
Nr 1 (2011) Politologii polskiej meandry Abstrakt  PDF
Karol B. JANOWSKI
 
Nr 2 (2011) Politologia wobec feminizmu a feminizm wobec politologii Abstrakt
Magłorzata KOŁODZIEJCZAK
 
Nr 3 (2012) Tożsamość i pamięć zbiorowa w badaniach politologicznych Abstrakt  PDF
Artur Lipiński
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo