Lotta alla plastica ed ecosistemi marini. Il quadro giuridico all’indomani della direttiva UE/2019/904

Main Article Content

Luca Belviso

Abstrakt

W artykule przedstawiono globalny kryzys związany z produkcją, zużyciem i rozproszeniem w środowisku jednorazowego plastiku nienadającego się do recyklingu ani wielokrotnego użycia. Następnie dokonano analizy celów i środków przewidzianych w strategii europejskiej dotyczącej tworzyw sztucznych oraz w dyrektywie (UE) nr 2019/904. W istocie za celami i rozwiązaniami prawnymi, jakie stwarza Unia Europejska, kryje się podzielana przez autora nadzieja, że wyzwania związane z produkcją, konsumpcją i zakończeniem cyklu życia tworzyw sztucznych mogą stać się szansami i nie tylko zapewnią zdrowsze środowisko, ale także popchną europejski przemysł tworzyw sztucznych w kierunku innowacji i wzrostu, tworząc miejsca pracy i zwiększając wskaźnik zatrudnienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Belviso, L. (2020). Lotta alla plastica ed ecosistemi marini. Il quadro giuridico all’indomani della direttiva UE/2019/904. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 183-192. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.11
Dział
ARTYKUŁY. Prawo rolne za granicą

Referencje

  1. De Leonardis F. (2017), Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, “Diritto amministrativo” n. 1.
  2. McCallum W. (2019), Vivere senza plastica, Milano.
  3. Nicoli E., Spadaro C., Antonelli P. (2019), Plastica addio. Fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita “zero waste”, Milano.
  4. Programma di lavoro della Commissione per il 2018 – Un programma per un’Unione più unita, più forte e più democratica, COM (2018) 650 final.
  5. Tani I. (2018), Oceani di plastica: il quadro giuridico internazionale, “Rivista giuridica dell’ambiente” n. 3.