Nr 1(24) (2019)
Pełny numer
PDF

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Recenzje i noty recenzyjne

Roman Budzinowski, Krzysztof Różański
193-196
Tratado de Derecho agrario, Esther Muñiz Espada, Pablo Amat Llombart (directores), Wolters Kluwer España, S.A., Madrid 2017, ss. 972.
PDF

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Przegląd czasopism zagranicznych

Łukasz Mikołaj Sokołowski
196-197
„Agrar- und Umweltrecht”
PDF
Krzysztof Różański
198-199
„Revista de Derecho Agrario y Alimentario”
PDF
Michalina Kowala
200-201
„Revue de Droit Rural”
PDF
Eliza Jachnik
202-203
„Diritto Agroalimentare”
PDF
Katarzyna Leśkiewicz
203-204
„Rivista di Diritto Agrario”
PDF

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Roman Budzinowski
205-207
Stosunki własnościowe w rolnictwie i kształtowanie ustroju rolnego
PDF
Roman Budzinowski
207-209
Opodatkowanie rolnictwa
PDF
Roman Budzinowski
210-215
Ubezpieczenie społeczne rolników
PDF
Roman Budzinowski
215-216
Płatności bezpośrednie i wspieranie obszarów wiejskich
PDF
Roman Budzinowski
216-217
Ochrona gruntów rolnych i leśnych
PDF
Roman Budzinowski
217-218
Reforma rolna
PDF
Roman Budzinowski
219-220
Inne
PDF

BIBLIOGRAFIA

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
221-229
Bibliografia
PDF