No. 1(24) (2019)

REVIEW OF JUDICIAL DECISIONS

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
205-207
Stosunki własnościowe w rolnictwie i kształtowanie ustroju rolnego
PDF (Język Polski)
Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
207-209
Opodatkowanie rolnictwa
PDF (Język Polski)
Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
210-215
Ubezpieczenie społeczne rolników
PDF (Język Polski)
Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
215-216
Płatności bezpośrednie i wspieranie obszarów wiejskich
PDF (Język Polski)
Paweł Gała, Czerwińska-Koral Czerwińska-Koral
216-217
Ochrona gruntów rolnych i leśnych
PDF (Język Polski)
Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
217-218
Reforma rolna
PDF (Język Polski)
Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
219-220
Inne
PDF (Język Polski)

BIBLIOGRAFIA

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral
221-229
Bibliography
PDF (Język Polski)