„Revista de Derecho Agrario y Alimentario”
PDF

Jak cytować

Różański, K. (2020). „Revista de Derecho Agrario y Alimentario”. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 198–199. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23499

Abstrakt

Pablo Amat Llombart, La especial aplicación del derecho de la competencia a la producción y comercialización de productos agrícolas en el marco de la PAC (Szczególne zastosowanie prawa ochrony konkurencji w produkcji i komercjalizacji porduktów rolnych w świetle WPR), RDDA 2017, nr 71, s. 7–27.

María José Cazorla González, El cultivo de los OMGS en el marco europeo tras la Directiva 2015/412 (Uprawa GMO w prawodawstwie europejskim
w świetle dyrektywy nr 412/2015), RDDA 2017, nr 71, s. 67–82. 

Andrés Miguel Cosialls Ubach, La agricultura familiar y el “land grabbing” ante la función social de la propiedad agraria y la nueva reforma de la PAC (Rolnictwo rodzinne i “land grabbing” w świetle ich funkcji społecznych oraz nowej reformy WPR), RDDA 2017, nr 71, s. 83–94.

PDF

Zgodnie z polityką wdrożenia licencji CC na UAM w Poznaniu oraz warunkami określonymi w  licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.