Nociones de Derecho Agrario en Costa Rica
PDF (Español (España))

Słowa kluczowe

prawo rolne
kostarykański porządek prawny
pojęcie działalności rolniczej
kodeks postępowania rolnego

Jak cytować

Ulate Chacón, E. N. . (2020). Nociones de Derecho Agrario en Costa Rica. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 113–134. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.7

Abstrakt

Rozważania te mają na celu wyjaśnienie pochodzenia i rozwoju prawa rolnego na Kostaryce. W związku z tym przeanalizowano rozwój normatywnego systemu rolnego, w tym jego specyficznych norm, które istniały przed konsolidacją konstytucyjnego prawa rolnego. Odniesiono się też do prawa rolnego jako nauki prawnej, zgodnie z nowoczesną doktryną, oraz wpływu, jaki wywarła doktryna włoska na koncepcję działalności rolniczej na Kostaryce. Omówiono również najnowsze zmiany związane z polityką i normami rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich, a także nowymi kompetencjami nadanymi przez kodeks postępowania rolnego, które wejdą w życie w lutym 2020 r.

https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.7
PDF (Español (España))

Bibliografia

Alabresse M. (2010), Il rischio in agricultura, ETS.

Barahona R. y otro (1980), Derecho agrario, UCR.

Carrozza A. (1962), Gli istituti del diritto Agrario, Vol. I, Milano.

Carrozza A. (1975), Problemi Generali e profili di qualificazioni del Diritto agrario, Milano.

Carrozza A. (1977), La noción de lo Agrario (agrarietá) fundamento y extension, “Revista Judicial” setiembre.

Carrozza A. (1979), Autonomía del Derecho Agrario, “Revista Judicial” No 14.

Carrozza A. (1988), Lezioni di diritto agrario, t. I: Elementi di teoria generale, Milano.

Carrozza A., Zeledón Zeledón R. (1990), Teoría General e Institutos del Derecho Agrario, Buenos Aires.

Massart A. (1992), Síntesis del Derecho Agrario, San José.

Meza Lázarus A. (1986), Autonomía del Derecho Agrario, “Revista Judicial” No 37.

Ulate E. (2001), La nueva competencia agroambiental de los Tribunales agrarios (a propósito de la función ambiental de los institutos del derecho agrario), “Rivista Diritto Agrario” anno LXXX, fasc. 1.

Decreto Legislativo No 228 del 18 de mayo 2001 sobre Orientación y modernización del sector agrícola.

Ley de Biodiversidad, N° 7788 del 30 abril 1998.

Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, del 9 de abril de 1987.

Ley de Jurisdicción Agraria, No. 6734 del 29 de marzo de 1982.

Ley de orientación y modernización del sector agrícola, N° 228 de 18 mayo 2001.

Ley de uso, manejo y conservación de suelos, N° 7779 del 30 abril 1998.

Ley forestal, N° 7575 de 5 febrero 1996.

Ley Orgánica del ambiente, N° 7554 del 4 octubre 1995.

Zgodnie z polityką wdrożenia licencji CC na UAM w Poznaniu oraz warunkami określonymi w  licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.