„Agrar- und Umweltrecht”
PDF

Jak cytować

Sokołowski, Łukasz M. (2020). „Agrar- und Umweltrecht”. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 196–197. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23498

Abstrakt

Alfred Scheidler, Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und Landwirtschaft (Regulacje interwencyjne w zakresie prawnej ochrony przyrody a rolnictwo), AUR 2019, nr 3, s. 88−93.

Matthias Wiemers, Agrarreform durch Lebensmittelpolitik − zum neuen Recht des ökologischen Landbaus (Reforma rolna poprzez politykę żywnościową − nowe regulacje w zakresie rolnictwa ekologicznego), AUR 2019, nr 4, s. 131−136.

Astrid von Blumenthal, Anspruchssicherung, Haftungsvermeidung und „Technical Compliance” für Biogasanlagenbetreiber (Zabezpieczenie roszczeń, unikanie odpowiedzialności oraz „Technical Compliance” dla operatorów biogazowni), AUR 2018, nr 5, s. 162–168.

PDF

Zgodnie z polityką wdrożenia licencji CC na UAM w Poznaniu oraz warunkami określonymi w  licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.