Il contratto di affiancamento e il subentro nell’azienda agricola
PDF (Italiano)

Słowa kluczowe

młodzi przedsiębiorcy
gospodarstwo rolne
umowa coachingowa

Jak cytować

Spoto, G. . (2020). Il contratto di affiancamento e il subentro nell’azienda agricola. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 171–182. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.10

Abstrakt

Ramy prawne budżetu państwa na rok 2018 we Włoszech przewidywały środki na szkolenie i rozwój młodych przedsiębiorców, aby pomóc nowym pokoleniom zarządzać przedsiębiorstwami rolniczymi. Młodzi ludzie w wieku 18-40 lat mogą zawierać umowy z przedsiębiorcami rolnymi w wieku powyżej 65 lat lub będącymi na emeryturze o współpracy i dzieleniu się zyskami z działalności. W okresie szkolenia młoda osoba musi zdobyć niezbędne umiejętności. Umowa może dotyczyć przejęcia zarządzania przedsiębiorstwem przez młodego przedsiębiorcę rolnego. Autor bada zgodność nowych przepisów z prawem rolnym, wskazując słabe punkty, które ustawodawca powinien był wziąć pod uwagę.

https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.10
PDF (Italiano)

Bibliografia

Alessi R., Pisciotta G. (2015), I contratti agrari, in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, P. Schlesinger (dir.), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano.

Bolognini S. (2010), Cessione dell’azienda agricola e successione nei contratti, “Rivista di diritto agrario”.

Borghi P. (2001), Lo scioglimento dell’affitto agrario. Risoluzione del contratto e altre fattispecie di cessazione anticipata del rapporto, Padova.

Calabrese D. (2012), La prelazione agraria. Una ricostruzione attraverso la giurisprudenza della Cassazione, Padova.

Canfora I. (2014), L’impresa familiare in agricoltura e i lavoratori dell’impresa: Spunti di lettura dal diritto italiano ed europeo, “Rivista di diritto agrario”.

Capizzano E. (1983), Miglioramenti agrari, “Novissimo digesto”, Appendice, IV.

Carpino B. (1984), Prelazione agraria, Novissimo dig. It.

Casarotto G. (2011), La prelazione agraria, in L. Costato, A Germanò, E. Rook Basile (dir.), Trattato di diritto agrario, Torino.

Comporti M. (1998), Profili generali della prelazione agraria, “Rivista diritto agrario” no I.

Garbagnati L., Cantù C. (2007), La prelazione agraria, Milano.

Germanò A. (1982), Divieto di subaffitto, “Giurisprudenza agraria italiana”.

Grasso B. (1983), La disciplina del subaffitto di fondo rustico dal codice alla recente legislazione speciale, “Rassegna Diritto civile”.

Jannarelli A. (2018), Prelazione agraria o prelazioni agrarie: considerazioni introduttive, “Rivista diritto agrario”.

Moscarini L.V. (1985), voce Prelazione, Enc. dir., Milano, XXXIV.

Paladini M. (2019), Il subingresso coattivo nel rapporto contrattuale, Pisa.

Petrelli G. (2006), La nuova disciplina del «patto di famiglia», “Rivista notariato”.

Petteruti G. (2018), L’affiancamento in agricoltura previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018, Studio n. 25 del 22 febbraio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Pisciotta G. (2018), Brevi riflessioni sul «contratto di affiancamento» in agricoltura, “Diritto agroalimentare” no 650.

Pisciotta G. (2018), Conflitto o concorso fra prelazioni, “Rivista diritto agrario” 2018.

Prosperi F. (2006), Impresa familiare, in Il codice civile, commentario, diretto da Schlesinger, Milano.

Russo L. (2007), Patto di famiglia e azienda agricola, “Rivista diritto civile”.

Tamponi M. (1996), Prelazione agraria, “Dig. Civ.” v. XVI.

Zgodnie z polityką wdrożenia licencji CC na UAM w Poznaniu oraz warunkami określonymi w  licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.