Jeszcze w kwestii umowy o pomocy przy zbiorach
PDF

Słowa kluczowe

umowa o pomocy przy zbiorach
równorzędność podmiotów
zobowiązanie starannego działania
zobowiązanie rezultatu

Jak cytować

Puślecki, D. . (2020). Jeszcze w kwestii umowy o pomocy przy zbiorach. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 71–85. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.5

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, na ile umowa o pomocy stanowi podstawę stosunku prawnego charakteryzującego się równością stron i czy jest to obowiązek staranności, czy też skutku. Wniosek jest taki, że umowa o pomocy przy zbiorach jest umową, która wiąże obie strony, a także ma charakter przyczynowy, jest zgodna i płatna. Jest to umowa regulująca stosunki cywilnoprawne między rolnikiem prowadzącym działalność rolniczą a pomocnikiem pomagającym rolnikowi w gospodarstwie rolnym podczas żniw. Zakres czynności pomocnika określony przez rolnika w umowie może przesądzić o tym, czy działanie pomocnika ma charakter rezultatu czy staranności. To z kolei będzie zależało od dokładności określenia pomocy oraz uzgodnionego przez strony sposobu wypłaty wynagrodzenia.

https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.5
PDF

Bibliografia

E.S. (2018), Zmiana pojęć kierownictwa pracodawcy i podporządkowania pracownika w stosunku do poszczególnych grup pracowników lub z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, „Monitor Prawa Pracy” nr 1.

Florek L. (2017), Prawo pracy, Warszawa.

Katner W.J. (2018), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań umowy nienazwane, t. 9, Warszawa.

Laskorzyński P., Kowalczyk Ł. (2003), Zobowiązania starannego działania i rezultatu – dyskusja, „Radca Prawny”.

Łętowska E. (red.) (2015), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań − część ogólna, t. 5, Warszawa.

Nowakowski Z.K. (1960), Zobowiązanie rezultatu i starannego działania, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” nr 2.

Nycz T.M. (2019), Podporządkowanie pracownika pracodawcy, www.prawopracy.pl [dostęp: 28.06.2019].

Piszczek A. (2016), Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy, Łódź.

Szweykowska A., Szweykowski J. (red.) (2003), Słownik botaniczny, Warszawa.

Wiktorowska B. (2018), Pomocnicy rolnika czy parobkowie, „Gazeta Prawna” 17.05.2018, https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1124356,umowa-o-pomocy-przy zbiorach.html [dostęp: 26.04.2019].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r., Dz.Urz. z 2014 r., poz. 347.

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2336 ze zm.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145.

Ustawa z 26 czerwca Kodeks pracy 1974 r., t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040.

Zgodnie z polityką wdrożenia licencji CC na UAM w Poznaniu oraz warunkami określonymi w  licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.