Jeszcze w kwestii umowy o pomocy przy zbiorach

Main Article Content

Damian Puślecki

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, na ile umowa o pomocy stanowi podstawę stosunku prawnego charakteryzującego się równością stron i czy jest to obowiązek staranności, czy też skutku. Wniosek jest taki, że umowa o pomocy przy zbiorach jest umową, która wiąże obie strony, a także ma charakter przyczynowy, jest zgodna i płatna. Jest to umowa regulująca stosunki cywilnoprawne między rolnikiem prowadzącym działalność rolniczą a pomocnikiem pomagającym rolnikowi w gospodarstwie rolnym podczas żniw. Zakres czynności pomocnika określony przez rolnika w umowie może przesądzić o tym, czy działanie pomocnika ma charakter rezultatu czy staranności. To z kolei będzie zależało od dokładności określenia pomocy oraz uzgodnionego przez strony sposobu wypłaty wynagrodzenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puślecki, D. (2020). Jeszcze w kwestii umowy o pomocy przy zbiorach. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 71-85. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.5
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

 1. E.S. (2018), Zmiana pojęć kierownictwa pracodawcy i podporządkowania pracownika w stosunku do poszczególnych grup pracowników lub z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, „Monitor Prawa Pracy” nr 1.
 2. Florek L. (2017), Prawo pracy, Warszawa.
 3. Katner W.J. (2018), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań umowy nienazwane, t. 9, Warszawa.
 4. Laskorzyński P., Kowalczyk Ł. (2003), Zobowiązania starannego działania i rezultatu – dyskusja, „Radca Prawny”.
 5. Łętowska E. (red.) (2015), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań − część ogólna, t. 5, Warszawa.
 6. Nowakowski Z.K. (1960), Zobowiązanie rezultatu i starannego działania, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” nr 2.
 7. Nycz T.M. (2019), Podporządkowanie pracownika pracodawcy, www.prawopracy.pl [dostęp: 28.06.2019].
 8. Piszczek A. (2016), Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy, Łódź.
 9. Szweykowska A., Szweykowski J. (red.) (2003), Słownik botaniczny, Warszawa.
 10. Wiktorowska B. (2018), Pomocnicy rolnika czy parobkowie, „Gazeta Prawna” 17.05.2018, https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1124356,umowa-o-pomocy-przy zbiorach.html [dostęp: 26.04.2019].
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r., Dz.Urz. z 2014 r., poz. 347.
 12. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2336 ze zm.
 13. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145.
 14. Ustawa z 26 czerwca Kodeks pracy 1974 r., t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040.