„Rivista di Diritto Agrario”
PDF

Jak cytować

Leśkiewicz, K. (2020). „Rivista di Diritto Agrario”. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 203–204. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23503

Abstrakt

Paolo Carozza, Agricoltura tra Europa, Stati e Regioni. Quale futuro per una „non-materia”? (Rolnictwo między Europą, państwem i regionami. Jaka jest przyszłość tej „nie-materii”?), RDA 2018, z. 1, s. 3−27.

Alberto Abrami, La nuova legislazione forestale nel decreto 3 Aprile 2018, N. 34 (Nowa regulacja leśna w dekrecie z 3 kwietnia 2018r., nr 34), RDA 2018, z. 1, s. 101−109.

Silvia Bolognini, La Comunicazione della Comissione Europea „Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” (Komunikat Komisji UE „Przyszłość żywienia i rolnictwa), RDA 2018, z. 1, s. 110−135.

PDF

Zgodnie z polityką wdrożenia licencji CC na UAM w Poznaniu oraz warunkami określonymi w  licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.