„Revue de Droit Rural”
PDF

Jak cytować

Kowala, M. (2020). „Revue de Droit Rural”. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 200–201. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23500

Abstrakt

Benoit Grimonprez, L’agriculture urbaine: une agriculture juridiquement comme les autres? (Rolnictwo miejskie: rolnictwo o takim samym statusie prawnym?), RDR 2019, nr 475, s. 31−36.

Franck Barbier, La régulation de l’agriculture de firme par le droit de l’environnement. Étude de cas (Uregulowanie instytucji firmy rolniczej przez prawo ochrony środowiska. Studium przypadku), RDR 2019, nr 474, s. 32–35.

Luc Bodiguel, Quelle éthique pour la firme agricole à l’heure de la responsabilité sociale des entreprises? (O etyce firmy rolniczej w czasach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw), RDR 2019, nr 474, s. 12–19.

Katja Sontag, Vers un dépassement de la propriété privée rurale: le cas des sports de nature (W kierunku przekroczenia prywatnej własności na obszarze wiejskim: przypadek sportów uprawnianych w środowisku naturalnym), RDR 2019, nr 473, s. 23–33.

PDF

Zgodnie z polityką wdrożenia licencji CC na UAM w Poznaniu oraz warunkami określonymi w  licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.