Uprawy i hodowle bezglebowe a potrzeba ochrony gruntów rolnych z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego
PDF

Słowa kluczowe

uprawy bezglebowe
hodowle bezglebowe
entomofagia
hydroponika
aeroponika
nowa żywność
żywność ekologiczna
bezpieczeństwo żywnościowe

Jak cytować

Sokołowski, Łukasz M. (2021). Uprawy i hodowle bezglebowe a potrzeba ochrony gruntów rolnych z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 167–183. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.9

Abstrakt

Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy mimo coraz powszechniejszego stosowania bezglebowych metod upraw i hodowli, nadal uzasadniona jest ochrona prawna gruntów rolnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Chociaż coraz częściej wykorzystuje się metody upraw i hodowli, które nie wymagają udziału gleby, stwierdzić trzeba, że grunty rolne nadal są podstawowym i niezbędnym czynnikiem produkcji rolnej. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, technologie te nie zastąpią tradycyjnego rolnictwa. Mogą je natomiast wspomagać, stanowiąc uzupełnienie dla tradycyjnej produkcji rolnej, w szczególności na obszarach gęsto zaludnionych lub takich na których występuje duży stres środowiskowy. Z tego powodu konieczna i w pełni uzasadniona jest prawna ochrona gruntów rolnych, celem zapewnienia możliwości prowadzenia produkcji rolnej, a w konsekwencji zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego, również w aspekcie własnościowym, określonym w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.9
PDF

Bibliografia

Amanor-Boadu V. (2004), Post-market surveillance model for potential human health effects of novel foods, „Food Policy” nr 29.

Budzinowski R. (2015), Współczesne wyzwania związane z żywnością i ich rola w kształtowaniu polityki rolnej i prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Czechowski P., Marciniak K. (2019), w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Fitzpatrick H. (2018), 5 Environmental Benefits of Hydroponic Growing (Explained in Detail), https://get-green-now.com/hydroponics-environmental-benefits/ [dostęp: 19.03.2021].

Härtel I., Yu H. (2018), Food Security and Food Safety Law, w: I. Härtel (red.), Handbook of Agri-Food Law in China, Germany, European Union.

Huis A. van, Itterbeeck J. van, Klunder H., Mertens E., Halloran A., Muir G., Vantomme P. (2013), Edible insects: future prospects for food and feed security, Rome.

Insect Protein – Feed for the Future, http://www.proteinsect.eu/fileadmin/user_upload/press/proteinsect-whitepaper-2016.pdf [dostęp: 19.03.2021].

Iwiński M., Zydroń A., Antkowiak M., Szczepański P. (2017), Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 49(1).

Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Warszawa.

Jeżyńska B., Pastuszko R. (2012), Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi po 2016 roku. Opinie i ekspertyzy, Warszawa.

Kozłowska K. (2016), Ocena wybranych aspektów innowacyjności polskich przedsiębiorstw, w: P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej, Łódź.

Krakowiak J. (2011), Wprowadzanie na rynek tzw. nowej żywności, http://www.codozasady.pl/wprowadzanie-na-rynek-tzw-nowej-zywnosci/ [dostęp: 19.03.2021].

Kurowska T. (2014), Renesans własności rolniczej, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Laaninen T., Insects – soon to be a regulated food?, EPRS (European Parliamentary Research Service), Members' Research Service PE 583.830.

Leśkiewicz K. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Leśkiewicz K.. (2020), Prawo żywnościowe, Warszawa.

Litwiniuk P. (2019), Ochrona własności rolniczej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Marks-Bielska R., Bieniek A. (2018), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty obrotu ziemią rolniczą w Polsce, „Studia Obszarów Wiejskich” t. 50.

Obłuska E. (2020), Hydroponika jako odpowiedź na problemy współczesnego rolnictwa, https://ecoreactor.org/hydroponika/ [dostęp: 19.03.2021].

Pliner P., Hobden K. (1992), Development of measures of food neophobia in children, „Appetite” nr 23.

Schumpeter J.A. (1960), Teoria wzrostu gospodarczego, Warszawa.

Sharma N., Acharya S., Kumar K., Singh N., Chaurasia O.P. (2018), Hydroponics as an advanced technique for vegetable production: An overview, „Journal of Soil and Water Conservation” nr 17(4).

Sokołowski Ł.M. (2017), Entomofagia w świetle regulacji dotyczących nowej żywności – wybrane aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.