Opublikowane: 2021-06-23

„Agrar- und Umweltrecht”

Łukasz Mikołaj Sokołowski

260-261

„Revue de Droit Rural”

Michalina Kowala

265-266

„Rivista di Diritto Agrario”

Katarzyna Leśkiewicz

267-268

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral

269-294

Polska bibliografia prawnorolna za 2020 rok

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral

311-316