Legal issues of the sale, perpetual usufruct and lease of agricultural real estate belonging to municipal resources
PDF (Język Polski)

Keywords

municipal resources
sale of municipal agricultural real estate
transformation of the right of perpetual usufruct of agricultural real estate into ownership
lease of agricultural real estate

How to Cite

Suchoń, A. (2021). Legal issues of the sale, perpetual usufruct and lease of agricultural real estate belonging to municipal resources. Przegląd Prawa Rolnego, (1(28), 107–128. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.6

Abstract

The aim of the study was to solve selected legal issues connected with the sale, perpetual usufruct and lease of agricultural real estate from municipal resources. The considerations involved in the first place tenders organised by municipalities for the sale and lease of agricultural real estate, the municipality's pre-emptive right, the transformation of the right of perpetual usufruct of agricultural real estate into ownership, and spatial development plans adopted by municipalities. The conclusion of the considerations is, inter alia, that the Act on the management of real estate does not provide for separate regulations that would take into account the specificity of agricultural land. As for de lege ferenda conclusions, it is proposed that reference be made to the solutions contained in the Act on the management of agricultural real estate of the State Treasury with regard to tenders organised for the sale of land and the tenants’ pre-emptive right of purchase of agricultural real estate without a tender. Moreover, it is stressed that there should be a wider consideration of the agricultural aspect in the process of adopting and amending spatial development plans.

https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.6
PDF (Język Polski)

References

Bielecki M. (2012), Sprzedaż nieruchomości gminnej w rokowaniach po negatywnym wyniku dwóch przetargów, „Nieruchomości” nr 4.

Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Blajer P., Gonet W. (2020), Komentarz do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Warszawa.

Czerwińska-Koral K. (2016), Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” nr 6.

Doganowski R., Plan wykorzystania zasobu nieruchomości jako instrument gospodarki nieruchomościami gminy, https://pprn.pl/?p=19624 [dostęp: 18.12.2020].

Fortuński W., Kupis M. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa, „Nowy Przegląd Notarialny” nr 2.

Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Marciniuk K. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, „Studia Iuridica Lublinensia” t. 26.

Marciniuk K. (2019), Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środek kształtowania ustroju rolnego, Białystok.

Niewiadomski A. (2018), Komentarz do art. 37, w: P. Czechowski (red.), Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, Lex/el.

Padrak R. (2006), Pierwszeństwo nabycia nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami, „Finanse Komunalne” nr 4.

Pańko W. (1980), Prawo rolne, Katowice.

Suchoń A. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane kwestie z praktyki notarialnej, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Suchoń A. (2017), Użytkowanie wieczyste i dzierżawa nieruchomości rolnych, w: P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa.

Suchoń A. (2014), Perpetual usufruct of agricultural lands: selected legal and financial issues, „Journal of Agribusiness and Rural Development” nr 4.

Tułodziecki A. (2020), Komentarz do art. 40 GospNierU, w: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa, Legalis/el.

Wierzbowski B. (2005), Pojęcie nieruchomości rolnej w prawie polskim, „Studia Iuridica Agraria” t. IV.

Wojciechowski P. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej; w: M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.