Vol. 1 (2012)

Articles

Wojciech Rowiński
9-22
Discussion on the model of pro-EU interpretation of national law in Polish jurisprudence
PDF (Język Polski)
Anna Laszczyk
23-34
According to good practices clause or the principles of community life? Commentson the application of a blanket clause on the example of the Suppression of UnfairCompetition Act
PDF (Język Polski)
Sokołowski Łukasz
35-47
Nabycie służebności przesyłu w drodze zasiedzenia
PDF (Język Polski)
Łukasz Jurek, Rafał Maciąg
49-58
Analysis of the legal and actual situation of a guarantor – selected issues
PDF (Język Polski)
Katarzyna Szczepańska
59-76
Grounds for repealing a resolution of a capital company
PDF (Język Polski)
Maksymilian Saczywko
77-93
Uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej w procedurze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
PDF (Język Polski)
Joanna Uchańska
95-106
Uznanie dziecka według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle regulacji prawa prywatnego międzynarodowego
PDF (Język Polski)
Georgi Gruew
107-119
The competence of EU institutions to adopt directives regulating substantive criminal law
PDF (Język Polski)
Piotr Radziejewski
121-135
Propagating totalitarism and inciting to hatred under article 256 of the Penal Code
PDF (Język Polski)
Michał Białkowski
137-145
Amendments to the Patients’ Rights and Patients’ Spokesman Rights Act. A few remarks on the mechanisms of awarding compensation for damage or injury caused by medical occurrences
PDF (Język Polski)
Grzegorz Glanowski
147-159
Contractual limit of medical benefits financed from public funds. Patient’s unjust enrichment
PDF (Język Polski)
Ewa Łowińska
161-174
Prawo do zapłodnienia in vitro w Polsce i na świecie
PDF (Język Polski)
Anita Kubanek
175-189
Legality of the application of direct means of compulsion in the context of constitutional guarantees – a legal procedural study
PDF (Język Polski)
Ewelina Knapczyk
191-201
Mediation as a law in force, not a dead letter. How to work out a common ground for theory and practice?
PDF (Język Polski)
Michał Koszowski
203-214
Elektrownie wiatrowe a inwestycje celu publicznego
PDF (Język Polski)