Twilight of the Gods in Dubrovnik
PDF (Język Polski)

Keywords

Zafranović
Dubrovnik
Croatian film
Yugoslav film
power
fascism
aristocracy
communism

How to Cite

Pająk, P. (2013). Twilight of the Gods in Dubrovnik. Poznańskie Studia Slawistyczne, (5), 185–201. https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.13

Abstract

The Croatian film Occupation in 26 pictures (1978), directed by Lordan Zafranović is considered as one of the most controversial vision of the Second World War in Yugoslav cinema. The director uses the ornamental style, modeled on Italian cinema, to portray the change of power in Dubrovnik in 1941 – at the beginning of the fascist occupation of the city. He juxtaposes the licentiousness of Italian, German and Croatian fascists and the fall of the Dubrovnik aristocracy and the rebellion of communists. The political changes in the city are presented against the background of its rich cultural tradition. Zafranović highlights the beauty of Dubrovnik’s architectural and natural landscape that fascists desecrate. Decadent poetics with its aesthetic excess allows him to refresh and deepen the communist interpretation of the fascist occupation.

https://doi.org/10.14746/pss.2013.5.13
PDF (Język Polski)

References

Gilić N., 2011, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Zagreb.

Goulding D.J., 2004, Jugoslavensko filmsko iskustvo, 1945.–2001. –oslobođeni film, przeł. L. Bekavac, Zagreb.

Helman A., 1996, Palimpsesty Luchina Viscontiego, w: Mistrzowie kina europejskiego, red. K. Sobotka, Łódź.

Helman A., 2001, Urok zmierzchu. Filmy Luchina Viscontiego, Gdańsk.

Intervju – Lordan Zafranović, reditelj i scenarista: Film u službi istraživanja zla, „Pobjeda” 6.07.2012,

http://www.pobjeda.me/2012/07/06/intervju-lordan-zafranovic-reditelj-i-scenarista-film-u-sluzbi-istrazivanja-zla, 15.12.2012.

Kovács A.B., 2007, Screening Modernism. European Art Cinema, 1950–1980, Chicago.

Radić D., 2000, Filmovi Lordana Zafranovića, „Hrvatski filmski ljetopis” nr 24, s. 51–75.

Rapacka J., 1984, Złoty wiek sielanki chorwackiej. Studia z dziejów dubrownickiej literatury pastoralnej, Warszawa.

Rapacka J., 1997, Leksykon tradycji chorwackich, Warszawa.

Syska R., 2009, Filmowy modernizm, „Kwartalnik Filmowy” nr 67–68, s. 142–168.

Škrabalo I., 1998, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896.–1997. Pregled povijesti hrvatske kinematografije, Zagreb.

Škrabalo I., 2008, Hrvatska filmska povijest ukratko (1896–2006), Zagreb.

Tirnanić B., 2008, Crni talas, Beograd.

Turkovi? H., 1985, Populisti?ka i elitisti?ka usmjerenja u razvoju jugoslavenskog igranog filma, w: H. Turkovi?, Filmska opredjelenja, http://www.elektronickeknjige.com/turkovic_hrvoje/filmska_opredjeljenja/pages/004.php, 15.12.2012.

Vojnović I., 1964, Dubrovačka trilogija, w: I. Vojnović, Pjesme. Pripovijesti. Drame, Zagreb.